Provero Congres 2019

Provero Congres 2019

Digitale aspecten in het Omgevingsrecht staan centraal bij Provero en dat geeft ruimte aan een keur van onderwerpen tijdens het Provero Congres. Op donderdag 23 mei a.s. vormt Congrescentrum ReeHorst in Ede opnieuw het toneel voor het Provero Congres. Ter gelegenheid van het 10-jarig jubileum van Provero wordt extra uitgepakt met interessante, boeiende en inspirerende lezingen!

Doel

Provero is een vakvereniging met haar wortels in het domein van de ruimtelijke ordening. Naast inhoudelijke kennis is er binnen dit domein de afgelopen jaren ervaring opgedaan met de digitale aspecten van het omgevingsrecht. Een ervaring die model staat voor het digitale stelsel van de Omgevingswet. De nieuwe Omgevingswet dwingt samenhang af tussen een groot aantal nu nog gescheiden opererende werkvelden. Om samenhang te bereiken moeten we elkaar ontmoeten, leren kennen en ervaringen uitwisselen. Provero biedt hiervoor de gelegenheid door haar congres open te stellen voor iedereen die de nieuwe wet raakt.

Het Provero Congres bestaat uit een gevarieerd en inhoudelijk programma. De 16 workshops zijn divers van opzet en zullen zowel beginners als gevorderden aanspreken. Laat u inspireren door sprekers die -net als u- bezig zijn om zich maximaal voor te bereiden op de Omgevingswet. Zij richten zich op de thema’s wet- en regelgeving, voorbeeldinstrumenten, het Digitaal Stelsel Omgevingswet, implementatie en dienstverlening. Al met al, een congres dat u niet mag missen.

Voor wie?

Het congres is voor iedereen die interesse heeft in de ruimtelijke ordening, milieu, bouw- en woningtoezicht, informatievoorziening, leefbaarheid en in de kansen die de Omgevingswet biedt. Zeker als u werkt bij een gemeente, een provincie, het rijk, het waterschap, een regionale uitvoeringsdienst, een veiligheidsregio of een adviesbureau.

Kosten Provero Congres

Deelname aan het Provero Congres is gratis voor leden van Provero. Leden van Vereniging BWT, DataLand, GeoBusiness Nederland, Netwerk Jong Leefomgeving, Vereniging Stadswerk, VIAG en VVM kunnen gebruik maken van het aanbod om voor € 95,00 exclusief BTW deel te nemen aan het Provero congres.

De kosten voor deelname aan het congres bedragen voor niet-leden: € 199,00 exclusief BTW.

Routebeschrijving

Klik hier voor een routebeschrijving naar Congrescentrum ReeHorst.

Nog zolang tot het evenement

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan alle voorbereidingen voor het Provero Congres. Tijdens iedere workshopronde zijn sessies geprogrammeerd die zich richten op de thema’s wet- en regelgeving, voorbeeldinstrumenten, DSO en veranderopgave. Heeft u zich al aangemeld?

Ontvangst en opening

  • 09.00 – 10.00 uur: Ontvangst en bedrijvenmarkt
  • 10.00 – 10.10 uur: Opening congres door voorzitter Monique van Scherpenzeel
  • 10.10 – 10.45 uur: Keynote: Heleen Groot, Directeur Aan de Slag met de Omgevingswet bij Ministerie van BZK

Workshop ronde 1 (10.55 tot 11.30 uur) keuze uit:

Korte pauze / bedrijvenmarkt (11.30 tot 11.55 uur)

Workshop ronde 2 (11.55 – 12.30 uur) Keuze uit:

Lunch / bedrijvenmarkt (12.30 – 13.30 uur)

Algemene Ledenvergadering / Bedrijvenmarkt (13.30 – 14.00 uur)

Partnerprogramma (14.10 – 14.45 uur)

Tercera: Digitale Stelsel Omgevingswet van theorie naar praktijk.
NedGraphics: Naar één gemeentelijk Omgevingsplan: tools, tips en transitie-aanpak.
Roxit: Stand van zaken van de Omgevingswet.
Value&Result: GemeenteDSO – Ketenoplossing voor de implementatie van de Omgevingswet

Provero biedt organisaties de mogelijkheid om zich te profileren tijdens het Provero Congres

Workshop ronde 3 (14.50 – 15.30 uur)

Gezamenlijke afsluiting ‘De Speld Live’ (15.35 – 16.15 uur)

Napraten onder genot van ‘Lara Leaves‘ (muziek), hapje en drankje op de bedrijvenmarkt (16.15 – 18.00 uur)

Bedrijvenmarkt

Belangrijk onderdeel van het Provero Congres vormt de bedrijvenmarkt. Op de bedrijvenmarkt die centraal staat tijdens het congres en is omgedoopt tot Omgevingsplein kunnen bedrijven, verenigingen en ZZP’ers zich presenteren aan de deelnemers.

Partners van Provero kunnen een stand op de bedrijvenmarkt of een statafel reserveren. Ook is het mogelijk om een advertentie of inhoudelijk artikel te plaatsen in het naslagwerk.

Deze bedrijvenmarkt is interessant voor organisaties, verenigingen en ZZP’ers die actief zijn binnen het werkveld van de fysieke leefomgeving. Provero hanteert een Partner Punten Programma dat er voor zorgt dat flexibel kan worden omgegaan met de diverse profileringsmogelijkheden.

Stand bedrijvenmarkt

Op de bedrijvenmarkt kan een organisatie zichzelf op eigen wijze presenteren. U kunt uw eigen stand of achterwand plaatsen en zo uw stand een eigen en herkenbare uitstraling geven. De kosten voor een standplaats bedragen € 500,00 exclusief BTW.

Met een stand op de bedrijvenmarkt kunt u rekenen op:

  • 6 m2 vloeroppervlak (3×2 meter);
  • een tafel (140×70 centimeter) met twee stoelen of een statafel met twee krukken;
  • openbaar WIFI;
  • een stroompunt.

Geïnteresseerd? Vul het Partner Punten Programma in en stuur dit naar congres@provero.nl.

De inschrijving is GEOPEND! U kunt zich vanaf NU inschrijven voor het Provero Congres 2019!

Uw persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor het gevraagde contact. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.

Deelname aan het Provero Congres is gratis voor leden van Provero. Leden van BWT, DataLand, GeoBusiness Nederland, Netwerk Jong Leefomgeving, Stadswerk, VIAG en VVM kunnen gebruik maken van het aanbod om voor € 95,00 exclusief BTW deel te nemen aan het Provero congres.

De kosten voor deelname aan het congres bedragen voor niet-leden: € 199,00 exclusief BTW.