Value&Result

Value&Result

Wij maken en beheren applicaties voor het automatiseren van bedrijfsprocessen, gebruik makend van low-code platforms. De focus ligt daarbij op regelbeheersing en vergunningverlening. Wij koppelen onze applicaties aan andere systemen waardoor integrale ketenoplossingen ontstaan.

In het kader van de nieuwe Omgevingswet richten wij ons op het gehele proces van Omgevingsvisie en -beleid via het Omgevingsplan en de Vergunningscheck tot en met de Vergunningaanvraag en de achterliggende zaaksystemen.

Een integraal onderdeel van onze oplossing is het omzetten van teksten naar toepasbare regels en vragenbomen. Zo helpen wij gemeenten om invulling te geven aan deze nieuwe taak én om aan te sluiten op de landelijke voorziening. Nu nog OLO, later DSO.

Meer informatie over Value&Result is te vinden op www.valueresult.nl