Werkgroep

Werkgroep

Een aantal enthousiaste leden heeft zitting in de werkgroep die zich bezighoudt met het organiseren van bijeenkomsten en het congres en met het uitbrengen van de Provero publicaties. In deze werkgroep heeft Lilian Waaijman zitting vanuit het bestuur.

Wilt u ook meedenken met deze werkgroep en zo actief een bijdrage leveren aan de vereniging en invloed hebben op de onderwerpen die aan bod komen tijdens bijeenkomsten of in publicaties? Meld u aan via info@provero.nl.