Over ons

Over Provero

Provero richt zich op de digitale aspecten van de fysieke leefomgeving. Belangrijk daarbinnen is de komst van de Omgevingswet. Hierin kiezen we voor een verbreding richting andere aanpalende vakgebieden binnen het domein van de fysieke leefomgeving, waarbij altijd een link wordt gelegd met de ICT-aspecten. Hierin treden we bewust ook buiten het domein van de ruimtelijke ordening, maar behouden Provero’s onderscheidende karakter van de combinatie van domeindeskundigheid met ICT. We houden ons inhoudelijk bezig met de vakgebieden Milieu, Water, Bouw, Vergunningverlening, Toezicht, Handhaving maar ook Ondergrond, Natuur, Verkeer, Cultuurhistorie, Welstand en Ruimte. We zeten ons daarnaast in op de verbreding en verdieping in het ICT-domein: zoals Geo-ICT, informatiemanagement, procesmanagement, zaakgericht werken, het nieuwe werken, etc..

Kortom: Provero zet zich in om het gebruik en de meerwaarde van genoemde digitale aspecten binnen de verschillende vakgebieden van de fysieke leefomgeving te stimuleren.

Provero is onafhankelijk en niet gebonden aan een instantie of bedrijf. Provero heeft een eigen verantwoordelijkheid en een eigen bestuur dat conform de statuten uit de leden wordt gekozen. Daarnaast kent Provero een werkgroep die zich inzet voor de organisatie van bijeenkomsten en het uitbrengen van publicaties.

Iedereen die geïnteresseerd is en affiniteit heeft met de digitale aspecten van de leefomgeving kan lid worden van Provero.