Lidmaatschap

Lid worden van Provero

De vereniging kent verschillende ledencategorieën, te weten:

Individuele leden

 • € 98,00 per jaar excl. BTW;
 • toezending van twee publicaties per jaar;
 • toegang tot de reguliere themabijeenkomsten;
 • toegang tot het jaarlijkse congres;
 • voor een gereduceerd tarief toegang tot bijeenkomsten van partnerverenigingen.

Organisatieleden

 • € 588,00 per jaar excl. BTW;
 • voor overheden, overheidsinstanties, organisaties en bedrijven;
 • toezending van twee publicaties per jaar in vijfvoud;
 • toegang tot de reguliere themabijeenkomsten voor maximaal vijf medewerkers;
 • toegang tot het jaarlijkse congres voor maximaal vijf medewerkers;
 • naamsvermelding in de publicaties indien gewenst;
 • voor een gereduceerd tarief toegang tot bijeenkomsten van partnerverenigingen.

Studenten

 • € 21,00 per jaar excl. BTW;
 • toezending van twee publicaties per jaar;
 • toegang tot de reguliere themabijeenkomsten;
 • toegang tot het jaarlijkse congres;
 • voor een gereduceerd tarief toegang tot bijeenkomsten van partnerverenigingen.

Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden. Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een lid wegens zijn bijzondere verdiensten voor de vereniging het predicaat erelid verlenen.

Contributie
Het financieel verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering wordt vastgesteld. Een lidmaatschap wordt aangegaan voor een jaarlijkse periode die overeenkomt met het financiële verenigingsjaar, met stilzwijgende verlenging en een opzegtermijn van vier weken. Bij aanmelden na 30 september wordt er bij organisatieleden een korting op de contributie van 50% gehanteerd voor het lopende verenigingsjaar. Deze korting is niet van toepassing voor individuele leden. Na aanmelding wordt de meest recente publicatie toegezonden, zo lang de voorraad strekt.

Faciliteiten voor niet-leden
Ook niet-leden kunnen de publicaties bestellen en de bijeenkomsten bijwonen. Niet-leden betalen €15,00 per publicatie. Voor de bijeenkomsten gelden verschillende tarieven, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen leden van partnerverenigingen (BWT, VVM, VIAG, GeoBusiness Nederland, DataLand, Stadswerk en Netwerk Jong Leefomgeving) en niet-leden. De kosten zijn als volgt:

 • Themabijeenkomsten (dagdeel zonder lunch): € 35,00 voor leden van partnerverenigingen en € 50,00 voor niet-leden
 • Dagbijeenkomsten (niet zijnde het congres): € 75,00 voor leden van partnerverenigingen en € 99,00 voor niet-leden
 • Provero Congres: € 95,00 voor leden van partnerverenigingen en € 199,00 voor niet-leden.

Al met al is een lidmaatschap al snel voordeliger.

Meld je aan!