Vacature

Vacatures

Vacature: Voorzitter

Het Bestuur van Provero is op zoek naar een nieuwe voorzitter. De organisatie bestaat uit een enthousiaste groep van vrijwilligers, die allen werkzaam zijn binnen het boeiende werkveld ruimte & omgeving.

Provero is een kennisorganisatie die als doel heeft het bieden van een platform voor professionals voor het delen van kennis over het werkveld ruimte & omgeving, in het bijzonder de digitale aspecten van het (ruimtelijk) omgevingsrecht. (Provero is geen belangenbehartiger of lobby-organisatie.)

Naast het Bestuur bestaat de vereniging uit een Werkgroep die de organisatie van themabijeenkomsten en het jaarlijkse congres voor haar rekening neemt. Verder wordt de vereniging ondersteund door een enthousiaste verenigingscoördinator.

Aanstelling van de bestuursleden vindt plaats voor een termijn van 3 jaar, met de optie om zich nogmaals 3 jaar herkiesbaar te stellen. De functie is onbezoldigd. De tijdsbesteding is gemiddeld 4-16 uur per maand, uiteraard afhankelijk van de activiteiten in die periode. De bestuursleden zijn tevens lid van Provero.

Taken
De taken van de voorzitter van Provero zijn:
• Vertegenwoordigen van de vereniging bij ketenpartners als VNG, Binnenlandse Zaken, Kadaster, Geonovum.
• Overleggen met samenwerkingspartners zoals VVM en Vereniging BWT.
• Ondersteunen van activiteiten van de Werkgroep.
• Schrijven van Provero artikelen/voorwoorden etc.
• Voorzitten van bestuursvergaderingen, het Provero-congres en de algemene ledenvergadering.

Functievereisten
De gezochte voorzitter:
• Heeft ruime kennis van en ervaring binnen het werkveld van Provero.
• Beschikt over een bewezen netwerk in dit werkveld.
• Verbindt, enthousiasmeert en geeft richting aan de vereniging
• Is communicatief vaardig in woord en geschrift.

Interesse?
Herken jij jezelf in bovenstaande functieomschrijving en lijkt het je leuk om mee te sturen bij een vereniging die midden in het dynamische werkveld ruimte & omgeving staat? Reageer dan naar Hennie Genee, bestuurslid (extrelaties@provero.nl) of naar Joyce Versteeg, verenigingscoördinator (info@provero.nl). Voor de samenstelling van het huidige Bestuur en Werkgroep, zie hier.

Algemene vacatures

Onze leden kunnen een actieve bijdrage leveren aan onze vereniging door samen in de werkgroep bijeenkomsten te organiseren en publicaties te ontwikkelen. De werkgroep kan altijd nieuwe ideeën en extra hulp gebruiken!

Interesse? Neem contact op met een van onze bestuursleden of stuur ons een e-mail via info@provero.nl.