ALV

ALV

De algemene ledenvergadering (ALV) van Provero vindt één maal per verenigingsjaar plaats. Alle leden zijn van harte welkom. Tijdens deze vergadering wordt het door het bestuur gevoerde en te voeren beleid besproken.

De laatste ALV vond plaats op 18 mei 2017 in combinatie met het Provero Congres.

De verslagen en stukken van de vorige ledenvergaderingen vindt u terug op deze pagina.

ALV 2017ALV 2016ALV 2015ALV 2014ALV 2013ALV 2012ALV 2011ALV 2010