ALV

ALV

De algemene ledenvergadering (ALV) van Provero vindt één maal per verenigingsjaar plaats. Alle leden zijn van harte welkom. Tijdens deze vergadering wordt het door het bestuur gevoerde en te voeren beleid besproken.

Tijdens de ALV van dinsdag 29 mei a.s. (gecombineerd met het Provero Congres) legt het bestuur verantwoording af over het jaar 2017. De vergaderstukken vindt u hieronder. De jaarrekening is vooralsnog in concept opgenomen, maar de definitieve versie volgt zo snel mogelijk.

De verslagen en stukken van de vorige ledenvergaderingen vindt u ook terug op deze pagina.

ALV 2018ALV 2017ALV 2016ALV 2015ALV 2014ALV 2013ALV 2012ALV 2011ALV 2010