ALV

ALV

De algemene ledenvergadering (ALV) van Provero vindt minimaal één maal per verenigingsjaar plaats. Alle leden zijn van harte welkom. Tijdens deze vergadering wordt het door het bestuur gevoerde en te voeren beleid besproken.

Tijdens de ALV van dinsdag 29 mei jl. heeft het bestuur verantwoording afgelegd over het jaar 2017. Naar aanleiding van deze vergadering legt het bestuur tijdens een extra ALV op 11 december a.s. een voorstel voor aan de leden inzake contributieverhoging. De ALV wordt gecombineerd met de themabijeenkomst inzake de lancering van de nieuwe Ruimtelijkeplannen.nl. Aanmelden voor deze bijeenkomst en daarmee voor de ALV, kan hier.

De verslagen en stukken voor deze vergadering en ook van vorige ledenvergaderingen vindt u terug op deze pagina.

ALV 2018 decemberALV 2018 meiALV 2017ALV 2016ALV 2015ALV 2014ALV 2013ALV 2012ALV 2011ALV 2010