Provero Congres 2024

Provero Congres 2024

Op donderdag 30 mei a.s. organiseert Provero wederom gezamenlijk met Vereniging Bouw- & Woningtoezicht Nederland (BWT) haar jaarlijkse congres in de Reehorst in Ede! Het programma sluit aan bij de vele vragen die er leven in het werkveld. Kortom een dag die je niet mag missen, noteer deze datum alvast in de agenda!

Doel

Het Provero Congres bestaat uit een gevarieerd en inhoudelijk programma dat divers van opzet is en zullen zowel beginners als gevorderden aanspreken.

Laat je inspireren door sprekers die -net als jij- bezig zijn met de Omgevingswet. Zij richten zich op de volgende onderwerpen als geo en locaties in het omgevingsplan, de Omgevingsvisie in STOP-TPOD, parallel wijzigen, Geluid in de Omgevingswet, transitiestrategie van het omgevingsplan, tijdelijke regelingdelen, toepasbare regels voor vergunningvrije activiteiten vraagt het aanpassen van de bruidsschat, het informatiemodel Externe Veiligheid, de annotatiestrategie, het wijzigen van het omgevingsplan en het effect op de toepasbare regels, het DSO-LV open stelsel voor derden en geen regel, zonder handhaving

Voor wie?

Deze bijeenkomst is voor iedereen die op dit moment bezig is met de Omgevingswet, het maken van omgevingsplannen, etc.: beleidsmakers, planjuristen en projectleiders Omgevingswet.

Kosten Provero Congres

Deelname aan het Provero Congres is gratis voor leden van Provero. Leden van BWT en VVM kunnen gebruik maken van het aanbod om voor € 99,00 exclusief BTW deel te nemen aan het Provero Congres.

De kosten voor deelname aan het Provero Congres bedragen voor niet-leden: € 217,50 exclusief BTW.

Nog zolang tot het evenement

Programma Provero Congres 2024

We begroeten je graag vanaf 8.30 uur, het congres start om 9.00 uur en duurt tot 17.00 uur.

Algemene Ledenvergadering (ALV) 9.00 – 9.30 uur

De Algemene Ledenvergadering (ALV) van Provero vindt éénmaal per verenigingsjaar plaats. Alle leden zijn van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn tijdens deze vergadering. Tijdens de ALV wordt het gevoerde en het te voeren beleid besproken en wordt de leden gevraagd om het bestuur decharge te verlenen over het verenigingsjaar 2024.

Plenaire Opening (9.30 – 10.30 uur)

Hennie Genee, voorzitter, opent de plenaire sessie waarna hij het stokje overdraagt aan Erwin Steijlen die ons op inspirerende wijze vertelt hoe je moet doen wat je wilt in plaats van doen wat je moet.

Inhoudelijke sessie, ronde 1: 10.55 – 11.55 uur

Kies voor een van deze inhoudelijke sessies

Omgevingsvisie STOP-TPOD - Paula Ruijter, gemeente Schagen

Een bestaande visie omzetten naar de STOP-TPOD standaard. Hoe doe je dat? Waar loop je tegenaan? Hoe ziet dat eruit? Doe je een bestaande visie eerst en dan een wijziging of direct een volwaardige visie? Maak je wijzigingen dan vanuit geo-gedachten of vanuit deelvisies? Hoe verhoudt zich dat dan tot de beleidscyclus? Vanuit gemeente Schagen nemen we jou graag mee in de lessen die wij geleerd hebben. Dit kan helpen als jij zelf bezig bent om een bestaande visie om te zetten, maar ook als je een volledig nieuwe visie aan het maken bent.

Opbouwen van het omgevingsplan: eerste stappen in parallel wijzigen en samenwerken met adviesbureaus - Wimfred Grashoff, VNG & Wietske Weis - gem. De Bilt & Mark den Uil - gem. Dordrecht

Bij het opbouwen en beheren van het omgevingsplan is meestal sprake van parallelle wijzigingstrajecten en wordt veelvuldig samengewerkt met één of meer stedenbouwkundig adviesbureaus. De afgelopen jaren zijn de concepten voor de werkwijzen hierbij uitgewerkt in samenwerking met de leveranciers van plansoftware en adviesbureaus. In de eerste helft van 2024 komen de eerste functies hiervoor beschikbaar in de plansoftware. Wetend dat er nog veel onduidelijkheid wordt ervaren over het onderwerp, zullen we in deze sessie ingaan op de ontworpen werkwijzen en op de eerste stappen die gemeenten en adviesbureaus hiermee zetten.

Geluid in de Omgevingswet - Erik Roelofsen, Nederlandse Stichting Geluidshinder / n4o en VVM

In deze sessie licht Erik Roelofsen de systematiek voor het beoordelen van geluid toe. Hij gaat daarbij specifiek in op de rol van het omgevingsplan. Welke regels neem je op en hoe zet je deze in het omgevingsloket? Ook gaat Erik in op de centrale voorziening geluidgegevens. Welke informatie is te vinden in dit register en wat moet je als gemeente aanleveren aan dit register?

Beroep ingesteld tegen wijziging omgevingsplan: wat nu? - Nienke Jansen, Geonovum & Niek Pluijmert, VNG

Tegen het besluit tot wijziging van het omgevingsplan kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State. De gemeente moet dan de op de zaak betrekking hebbende stukken aanleveren. De Raad van State heeft voor het aanleveren van stukken in een Omgevingswet-zaak een webformulier ontwikkeld, dat de gemeente moet gebruiken. Na de vaststelling en gedurende de beroepsfase verandert de status van het wijzigingsbesluit een aantal keren. Als de Afdeling bestuursrechtspraak het wijzigingsbesluit geheel of gedeeltelijk heeft vernietigd, moet de gemeente het gevolg van die uitspraak verwerken in het geconsolideerde omgevingsplan. Tijdens de sessie lichten we het webformulier toe. Daarnaast gaan we in op de statuswijzigingen en het verwerken van de uitspraak: wat kan nu, hoe doe je dat en wat kan er in de toekomst?

Partnerprogramma : 12.00 – 12.30 uur

Kies voor een van onderstaande sessies.

De basis is begonnen - Mario Karsijns & Lodewijk Vos, Cadac Group

We zijn begonnen. De wet is nieuw, het digitale stelsel is nieuw en de software is nieuw. Dat betekent voor ons dat we met u op lopen in deze fase van overgang, om u te ondersteunen met steeds meer en handige functionaliteiten. Wat u echt nodig hebt kan nu al. Wat u zou willen, en wat wij voor u klaar willen zetten, is onderwerp van onze sessie. Uiteraard zijn we ons er van bewust waar we vandaan komen; het beheer van geometrie / locaties is bij ons in ervaren handen. Wilt u hierover met ons in gesprek? We zijn benieuwd naar uw mening en leggen u graag die van ons voor.

Meer doen met toepasbare regels - Edwin Spijker & Tijs Corstens, Geodan (part of Sogelink group)

Sinds begin 2024 maken gemeenten, waterschappen en provincies toepasbare regels voor de Omgevingswet. Maar er is zoveel meer mogelijk. Ook voor andere regels (zoals de APV en bijzondere wetten) kun je toepasbare regels en formulieren maken. Wij tonen wat al mogelijk is met het Decentraal Loket waar toepasbare regels en geo informatie samen komen. Dit alles op een zelfde werkwijze als men al gewend is voor de Omgevingswet.

Omgevingsplan Stadshavens Groningen: eerste STOP/TPOD wijziging voor een gebiedsontwikkeling - Joske Poelstra, Rho Adviseurs en Dennis van der Laan, gemeente Groningen

Stadshavens begon als een geluidgezoneerd bedrijventerrein met diverse activiteiten, variërend van zandoverslag perifere detailhandel, bedrijvigheid tot tijdelijke studentenhuisvesting. Het gebied staat nu voor een ingrijpende transformatie: de bedrijven moeten geleidelijk plaatsmaken voor woningbouw. Met het omgevingsplan zijn de kaders bepaald voor de ontwikkeling van het gebied, uitgewerkt in gouden regels en ontwikkelregels. Stadshavens is niet alleen een fysieke transformatie, maar ook een test van nieuwe wetgeving en technologie. Als de eerste, grote gebiedsontwikkeling onder de Omgevingswet in Nederland is het ontwerpwijzigingsbesluit al op 10 januari 2024 als STOP/TPOD-wijziging gepubliceerd op het DSO en wordt het plan vastgesteld op 15 mei.

Complexe werkingsgebieden in Rx.Base - Joris Arts, Visma Roxit

Complexe werkingsgebieden bijhouden met je Plansoftware? Het kan met Rx.Base! Binnen Rx.Base is het nu mogelijk complexe geometrieën op een slimme manier uit te wisselen en te bewerken met behulp van CAD- of GIS-software. Met de nieuwe functionaliteit ‘Tekenproject’ worden meerdere locaties tegelijk uitgecheckt en uitgewisseld in het bestandsformaat van uw voorkeur. Na bewerking in een CAD- of GIS-applicatie, importeert u de gewijzigde locaties weer, kunt u de verschillen (was-wordt) in beeld brengen en de gewijzigde locaties weer inchecken. Tijdens deze sessie toont Joris Arts hoe het tekenproject werkt, wat de grote voordelen zijn en waar u als gebruiker op moet letten. Uiteraard is er voldoende ruimte voor het stellen van vragen en geven van feedback.

Pupquiz Omgevingswet - Jeffrey Verharen, Omgevingsdienst Nederland

Bent u er na een paar intense maanden al klaar voor om uw kennis van de Omgevingswet te testen? Doe mee met “de Omgevingsdienst Nederland Pubquiz” tijdens het Provero congres! Zorg dat u erbij bent en ontdek op een leuke en ontspannen wijze de ins en outs van deze ingrijpende wetswijziging. Wie weet gaat u wel naar huis met een fantastische prijs! In een half uurtje vol plezier, verrassingen en natuurlijk… een beetje competitie. Tot dan!

Het doorontwikkelen van toepasbare regels - Maarten Bosveld & Mahmud Uygun, XXLLNC

Het maken van toepasbare regels. Voor de één een welkome uitdaging en een interessante puzzel, voor de ander een ingewikkelde nachtmerrie. Voor 1 januari zijn we in het land bezig geweest met het opstellen van toepasbare regels voor de top activiteiten van de VNG en het aanpassen van de bruidsschat. Iedereen heeft hard gewerkt om een mooie uitgangspositie te creëren voor ingang van de nieuwe Omgevingswet. We merken bij onze toepasbare regel klanten dat Q1 vooral gebruikt is voor kenniswerving, evaluatie en kleine aanpassingen, maar ook om even rust te nemen na een hectische periode.

Maar hoe nu verder? De ene gemeente gaat al vol aan de gang met het Omgevingsplan en de eerste (inhoudelijke) wijzigingen, de andere gemeente kijkt nog even de kat uit de boom en is vooral bezig met het klaar maken van de interne organisatie. Dat zorgt ervoor dat het oppakken en doorontwikkelen van toepasbare regels ook op verschillende manieren gebeurt. De één stort zich op kleine aanpassingen die dienstverlening richting de burger beter maakt, de andere richt zich meteen op inhoudelijke aanpassingen van de bruidsschat n.a.v. het nieuwe Omgevingsplan. Eén ding heeft iedereen gemeen: in alle gevallen is men op zoek naar een goede werkwijze om deze doorontwikkeling vorm te geven.

Xxllnc Toepasbare regels wil jullie daarbij helpen. Via deze sessie hopen we jullie handvatten te geven als het gaat om de volgende vragen:

 1. Hoe ga ik aan de slag met de regels uit de bruidsschat?
 2. Welke proces kan ik hanteren bij het doorontwikkelen?
 3. Hoe archiveer ik mijn toepasbare regels?
We hopen jullie te verwelkomen bij onze sessie.

Lunch: 12.30 – 13.15 uur

Tijd voor pauze, voor een goed gesprek met een van de andere deelnemers, of een bezoek aan een van de partners op het Omgevingsplein.

Inhoudelijke sessies, ronde 2: 13.15 – 14.15 uur

Kies voor een van deze inhoudelijke sessies

Transitiestrategie Omgevingsplan - Anne-Marie Bruggert & Mark den Uil, gemeente Dordrecht & Katrijn Klok, Royal HaskoningDHV

Veel gemeenten werken aan een strategie of plan van aanpak voor de transitie van het omgevingsplan van rechtswege naar het integraal omgevingsplan. Dit kan thematisch, gebiedsgericht of een combinatie zijn. Tijdens deze sessie wordt de transitiestrategie van de gemeenten Dordrecht en Meierijstad toegelicht.

Tijdelijke regelingdelen in het omgevingsplan - Heidi Deijkers, Min. BZK

Tijdelijk regelingdeel is een term waar je je weinig tot niets bij kunt voorstellen. Heidi geeft, aan de hand van het door de minister van BZK genomen voorbereidingsbesluit voor Hyperscale Datacentra, antwoord op de volgende vragen:

   • Wat zijn tijdelijke regelingdelen?
   • Wanneer gebruik je tijdelijke regelingdelen?
   • Waar en hoe zie je tijdelijke regelingdelen terug na bekendmaking?
   • Waar loop je tegen aan als je tijdelijke regelingdelen maakt?

Echte ‘toepasbare’ regels voor vergunningvrije activiteiten vraagt het aanpassen van de bruidsschat - Wico Ankersmit, Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland

De Bruidsschat is net als een doos Lego. Je kunt de lego in de verpakking laten, maar je kunt er ook iets moois van maken. In deze workshop laat Wico Ankersmit zien hoe de complexe regels over vergunningvrije omgevingsplanactiviteiten uit de oude bijlage II Bor kunnen worden omgebouwd tot duidelijke en vooral te begrijpen regels in het Omgevingsplan. Onder het motto. Blijf je banden plakken of ga je punaises ruimen is hier veel efficiëntie in werk en proces te realiseren.

Externe veiligheid in het omgevingsplan - Lindy Heesters, Geonovum & Frans Geurts, Rijkswaterstaat

Tijdens deze sessie zal uitleg worden gegeven over het Register Externe Veiligheid (REV). Het REV bevat relevante informatie die gebruikt kan worden bij het opnemen van het thema externe veiligheid in het omgevingsplan. Hierbij gaat het zowel over de ‘Milieu Belastende Activiteiten’ en ‘kwetsbare gebouwen en locaties’. We gaan in op de relevante regels uit het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) en de wijze waarop die regels vertaald kunnen worden in het omgevingsplan.

Annotatierichtlijn voor omgevingsdocumenten - Mirella van der Velde, Geonovum & Annemieke Vliegen & Ewald te Koppele, AdS

Annoteren is het vertalen van de inhoud en de bedoeling van de onderdelen van een omgevingsdocument, waardoor de tekst voor een machine leesbaar wordt. Door het annoteren kan de computer -in dit geval de viewer – locaties en andere gegevens op een kaart en bij een tekst weergeven en de regeling gestructureerd doorzoekbaar maken. Annoteren is belangrijk voor een efficiënte en effectieve besluitvorming in de fysieke leefomgeving. Het maakt het voor initiatiefnemers, bevoegde gezagen en andere stakeholders gemakkelijker om te bepalen welke regels op een bepaalde locatie van toepassing zijn. Annotatierichtlijnen maken inzichtelijk wat de effecten ervan zijn voor degenen die ermee werken. Die effecten zijn er stelselbreed, hetzij in de viewer, hetzij rondom de toepasbare regels, en hebben invloed op de dienstverlening, de vergunningcheck, etc. van bevoegd gezagen. Doel van de annotatierichtlijnen is te borgen dat er zo geannoteerd wordt dat omgevingsdocumenten juridisch verantwoord in een viewer getoond worden én te laten zien wat er door annotaties wordt bereikt aan de kant van de vergunningschecks en -aanvragen. Geonovum is afgelopen periode bezig geweest richtlijnen over annoteren op te stellen die overheden kunnen gebruiken bij het maken van hun omgevingsdocument. Die richtlijnen zijn verrijkt met voorbeelden uit de praktijk, waardoor je eenvoudiger kunt zien wat de consequenties zijn van de keuzes die je maakt over annoteren. Een richtlijn geeft richting voor bijvoorbeeld naamgeving van activiteiten. Of zegt dat activiteiten die een plicht hebben en kunnen worden aangevraagd of gemeld, geannoteerd moeten worden. Een andere richtlijn is hoe geo gebruikt kan worden in Omgevingsdocumenten en in toepasbare regels. De annotatierichtlijnen bevatten een aantal concrete richtlijnen over annoteren, inclusief voorbeelden. Planning is dat annotatierichtlijnen voor de zomer van 2024 beschikbaar is. Tijdens deze presentatie krijgt u een sneakpreview van wat er al is. Daarbij worden concrete voorbeelden in DSO-LV gebruikt.

Inhoudelijke sessies, ronde 3: 14.45 – 15.45 uur

Kies voor een van deze inhoudelijke sessies

Wijzigen van je Omgevingsplan en impact op de Toepasbare Regels - Ruben Zijlmans, Flolegal & Sanne Drost, Rho Adviseurs

Bij de (eerste) wijziging van het Omgevingsplan kun je bewust dan wel onbewust veel impact hebben op de inrichting van je Toepasbare Regels. Bijvoorbeeld doordat je nieuwe regimes introduceert of de bruidsschatregels aanpast. Bij een aantal gemeenten (Medemblik, Duo+, Ommen en Utrecht) zijn daar ervaringen mee opgedaan. In deze presentatie laten we zien hoe je deze impact inzichtelijk maakt en hoe je er mee om kunt gaan. We delen tips en tricks en er is uitgebreid ruimte voor vragen.

Geo en locaties in omgevingsdocumenten - Koen Wilmer & Tom Molenaar namens Antea Group, Rho Adviseurs, BügelHajema Adviseurs en KuiperCompagnons

Werkingsgebieden, locaties, annotaties, geometrieën, GML, de termen vliegen je om de oren… Tijdens deze interactieve sessie gaan we gezamenlijk op zoek naar antwoorden op vragen uit de dagelijkse praktijk van het werken met omgevingsdocumenten. Het gebruik van de omgevingswetstandaarden en de beschikbare plansoftware levert uitdagingen op maar brengt ook oplossingen. Deze gaan we met elkaar uitwisselen, zodat je na de sessie weer wat wijzer bent over geo en locaties in omgevingsdocumenten.

Het DSO-LV Open Stelsel voor Derden: gereedschapskist voor goede ideeën - Bart Huijbers & Michiel Geijer, Kadaster

De Landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV) stelt gegevens over de fysieke leefomgeving beschikbaar in het Omgevingsloket en door middel van API services. Het Open Stelsel van gegevens en services is bedoeld om innovatief gebruik van omgevingsinformatie te bevorderen. Bart Huijbers geeft een inkijk in de mogelijkheden van dat Open Stelsel en nodigt gebruikers uit om ermee aan de slag te gaan. De DSO-LV maakt onder andere gebruik van Vector Tiles om informatie op de kaart te tonen. Michiel Geijer zal demonstreren hoe deze techniek in de context van het DSO wordt gebruikt, hoe de API’s van de  DSO-LV hierop aansluiten, hoe hiermee een kaartbeeld kan worden opgebouwd en vooral hoe je hier als gebruiker zelf mee aan de slag kunt.

Geen regel zonder handhaving, zonder handhaving geen regel - Anton Wolthuis, Hogeschool van Groningen

De ruimtelijke regels veranderen flink onder de Omgevingswet. Maar wat betekent dit voor toezicht en handhaving? En zijn de regels die we opnemen in onze omgevingsplannen ook goed handhaafbaar in de praktijk? Maar de belangrijkste vraag is, als we ze toch niet willen handhaven (lage prioriteit) waarom nemen we ze dan wel op in het Omgevingsplan. Anton Wolthuis docent Omgevingsrecht aan de Hogeschool van Groningen neemt u mee in deze uitdaging.

Annotatierichtlijn voor omgevingsdocumenten - Mirella van der Velde, Geonovum & Annemieke Vliegen & Ewald te Koppele, AdS

Annoteren is het vertalen van de inhoud en de bedoeling van de onderdelen van een omgevingsdocument, waardoor de tekst voor een machine leesbaar wordt. Door het annoteren kan de computer -in dit geval de viewer – locaties en andere gegevens op een kaart en bij een tekst weergeven en de regeling gestructureerd doorzoekbaar maken. Annoteren is belangrijk voor een efficiënte en effectieve besluitvorming in de fysieke leefomgeving. Het maakt het voor initiatiefnemers, bevoegde gezagen en andere stakeholders gemakkelijker om te bepalen welke regels op een bepaalde locatie van toepassing zijn. Annotatierichtlijnen maken inzichtelijk wat de effecten ervan zijn voor degenen die ermee werken. Die effecten zijn er stelselbreed, hetzij in de viewer, hetzij rondom de toepasbare regels, en hebben invloed op de dienstverlening, de vergunningcheck, etc. van bevoegd gezagen. Doel van de annotatierichtlijnen is te borgen dat er zo geannoteerd wordt dat omgevingsdocumenten juridisch verantwoord in een viewer getoond worden én te laten zien wat er door annotaties wordt bereikt aan de kant van de vergunningschecks en -aanvragen. Geonovum is afgelopen periode bezig geweest richtlijnen over annoteren op te stellen die overheden kunnen gebruiken bij het maken van hun omgevingsdocument. Die richtlijnen zijn verrijkt met voorbeelden uit de praktijk, waardoor je eenvoudiger kunt zien wat de consequenties zijn van de keuzes die je maakt over annoteren. Een richtlijn geeft richting voor bijvoorbeeld naamgeving van activiteiten. Of zegt dat activiteiten die een plicht hebben en kunnen worden aangevraagd of gemeld, geannoteerd moeten worden. Een andere richtlijn is hoe geo gebruikt kan worden in Omgevingsdocumenten en in toepasbare regels. De annotatierichtlijnen bevatten een aantal concrete richtlijnen over annoteren, inclusief voorbeelden. Planning is dat annotatierichtlijnen voor de zomer van 2024 beschikbaar is. Tijdens deze presentatie krijgt u een sneakpreview van wat er al is. Daarbij worden concrete voorbeelden in DSO-LV gebruikt.

Gezamenlijke afsluiting (15.45 – 16.00 uur)

Met een korte terugblik op de dag en dank voor jouw aanwezigheid sluiten wij het Provero Congres af.

Borrel & napraten (16.00 – 17.00 uur)

Samen proosten op een succesvol congres onder het genot van live muziek van Upstream.

Ik ben erbij, ik meld me aan

Bedrijvenmarkt

Tijdens het Provero Congres mag de bedrijvenmarkt niet ontbreken en blijft een belangrijk onderdeel van het congres.
Partners, bedrijven en verenigingen kunnen zich op de bedrijvenmarkt, Omgevingsplein, presenteren aan de deelnemers.

Deze bedrijvenmarkt is interessant voor iedereen die actief is binnen het werkveld van de fysieke leefomgeving. Provero hanteert een Provero Partner Puntenprogramma dat er voor zorgt dat flexibel kan worden omgegaan met de diverse profileringsmogelijkheden.

Geïnteresseerd? Stuur dan een mail naar congres@provero.nl.

Je kunt je via onderstaand formulier inschrijven voor het Provero Congres.

Provero Congres 2024 Inschrijfformulier
Inschrijfformulier
Uw persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor het gevraagde contact. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.