Integratie van verordeningsregels in het omgevingsplan

Integratie van verordeningsregels in het omgevingsplan

Aan de hand van een stappenplan laten we in deze presentatie zien op welke wijze de regels uit de gemeentelijke verordeningen die zien op de fysieke leefomgeving gestructureerd aan het omgevingsplan kunnen worden toegevoegd. De stappen die daarbij genomen worden zijn: inventariseren, opschonen en integreren. Daarbij is aandacht voor vragen als: welke verordeningsregels neem je mee naar het omgevingsplan (afwegingskader welke moeten en kunnen) en hoe passen de regels in de opbouw van het omgevingsplan? Dit wordt geïllustreerd met een paar voorbeelden van een regeling in het omgevingsplan.

Jasmijn van Tilburg

Deze presentatie wordt verzorgd door:
Jasmijn van Tilburg, Senior adviseur bij BRO.
Jasmijn begeleidt verschillende gemeenten bij de implementatie van de Omgevingswet.