De verbeeldingsstandaard ‘wat betekent dit voor de praktijk’

De verbeeldingsstandaard ‘wat betekent dit voor de praktijk’

Overheden publiceren officiële documenten, deze komen via de landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaar stellen (LVBB) in het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO). Maar hoe ziet dat er dan uit en hoe werkt het? En wat moeten/kunnen wij in ons werkproces doen om voor de gebruiker de informatie inzichtelijk te maken?

Luc de Horde en Nienke Jansen van het ontwikkelteam omgevingswetstandaarden (PR04) vertellen u alles over de manieren van inrichten en presenteren van omgevingsplannen en verordeningen en wat dit betekent voor het proces van plannen opstellen en gebruiken.

Deze presentatie wordt verzorgd door:

Nienke Jansen, adviseur standaarden instrumenten Omgevingswet (Geonovum)
Luc de Horde, adviseur standaarden instrumenten Omgevingswet (Geonovum)

Luc de Horde
Nienke Jansen