Themagewijs muteren van het (tijdelijk) omgevingsplan

Themagewijs muteren van het (tijdelijk) omgevingsplan

Naast het ‘locatiegewijs’ laten vervallen van regels van het tijdelijk omgevingsplan, heeft de VNG de wens geuit om nieuwe omgevingsplannen ook ‘themagewijs’ te kunnen opbouwen.
Bij inwerkingtreden van de Omgevingswet vormen onder andere bestemmingsplannen en beheersverordeningen juridisch gezien samen het tijdelijk omgevingsplan. Dit tijdelijk omgevingsplan is gevormd op basis van de RO Standaarden. De nieuwe onderdelen van het omgevingsplan onder de Omgevingswet worden gemaakt op basis van de standaarden STOP/ TPOD.
In de periode na inwerkingtreden van de Omgevingswet zal het omgevingsplan door de gemeenten verder worden opgebouwd; locatiegewijs en themagewijs. Tijdens deze sessie wordt ingegaan op de denkbeelden van de VNG over het themagewijs muteren van het omgevingsplan.

Deze presentatie wordt verzorgd door:

Maarten Engelberts