Roxit

Roxit

Roxit maakt en levert software voor de vakdisciplines Ruimtelijke Ordening, Vergunningen, Kabels&Leidingen, Milieu en Geo-informatie.
Deze software wordt dagelijks gebruikt door Nederlandse overheden en adviesbureaus bij het uitvoeren van hun taken voor burgers en bedrijven.
Dit doen we met ruim 200 professionals vanuit 6 vestigingen in Nederland.

Roxit’s software portfolio is breed, modern en ontwikkelt zich continu. Zowel in de diepte als in de breedte. We bieden de beste vakapplicaties maar koppelen ook data om zo meer grip te krijgen op het totaal.
Zo helpen we mensen en organisaties om bewuster te beslissen en impact te maken.

Op het Provero Congres gaat Roxit in op de ontwikkelingen rond de Omgevingswet en de applicaties die zij hiervoor gaat bieden.

Tevens informeren we u over het borgen van uw Wro-software en afronden van uw Wro- en archiefverplichtingen.

Meer weten? Kom dan langs op onze stand.

Wij zijn Roxit. Meer weten? www.roxit.nl