Informatiepunt Omgevingswet

Informatiepunt Omgevingswet

Het Informatiepunt Omgevingswet helpt u bij het voorbereiden op en het werken met de Omgevingswet in de praktijk. En legt uit hoe het digitaal stelsel overheden en organisaties ondersteunt. Samen met onze partners vormt het Informatiepunt het centraal punt voor de juridische uitleg en praktische toepassing van de Omgevingswet, de onderliggende regelgeving en de digitale voorzieningen.

Het Informatiepunt Omgevingswet is niet nieuw. U kent ons al als de Helpdesk Bouwregelgeving en het Informatiepunt WVL: Bodem+, Helpdesk Water en InfoMil. We werken samen met verschillende partners om uw vraag te beantwoorden.

Waar wij voor staan?

  • Heldere informatie over de Omgevingswet- en regelgeving, de toepassing in uw praktijk en het Digitaal Stelsel Omgevingswet.
  • Een snel, begrijpelijk en bruikbaar antwoord op uw vraag via de website en de helpdesk.
  • Het kunnen melden van signalen over onbedoelde effecten van de wet om de werking van de wet te verbeteren.

Het Informatiepunt is bereikbaar voor overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties via het vragenformulier op de site www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl en telefonisch via 088-79 70 790.