Van bestemmingsplan naar omgevingsplan

Van bestemmingsplan naar omgevingsplan

Bij inwerkingtreding van de Omgevingswet hebt u in formele zin een omgevingsplan. Hierin zijn meerder fasen te onderscheiden. De periode tot 2021, de overgangsfase van 2021-2029 en de periode na 2029. In de Invoeringswet en het Invoeringsbesluit Omgevingswet staat het overgangsrecht voor het omgevingsplan. Het overgangsrecht regelt de verhouding tussen de nieuwe en de bestaande regelgeving. Wat betekent deze wet- en regelgeving voor uw proces van bestemmingsplan naar omgevingsplan.

Deze presentatie wordt verzorgd door:
Bert Rademaker (Ministerie van BZK)