De bruidsschat: kansen voor samenwerking tussen RO, Milieu en Water

De bruidsschat: kansen voor samenwerking tussen RO, Milieu en Water

De Omgevingswet brengt de regels voor de fysieke leefomgeving meer bij elkaar. Ook komen een aantal rijksregels niet meer terug in de AMvB’s. Het Rijk zorgt ervoor dat de rijksregels die onder de Omgevingswet komen te vervallen, automatisch deel uitmaken van het gemeentelijke omgevingsplan of de waterschapsverordening. Deze regels worden ook wel ‘de bruidsschat’ genoemd.

In de workshop gaan we in op deze bruidsschat en verkennen we met de deelnemers, hoe met deze regels om te gaan in het omgevingsplan en de waterschapsverordening. Hoe kan daarbij de samenwerking tussen de disciplines RO, Milieu en Water er uit gaan zien?

De workshop wordt verzorgd door:

Ada Goverde, werkzaam als zelfstandig interim manager kwaliteit bij Allios Deite en actief binnen de themagroep Water en Ruimte  van het Koninklijk Nederlands Waternetwerk

Jos Dolstra, business development manager bij Stantec en voorzitter van de sectie Milieurecht en Praktijk van de VVM netwerk van milieuprofessionals

Beiden zijn actief in de VVM-projectgroep voor de organisatie van de jaarlijkse Dag van de Omgevingswet, die dit jaar plaatsvindt op 10 oktober 2019.