Annoteren en uitwisselen naar de LVBB: een live demo

Annoteren en uitwisselen naar de LVBB: een live demo

Annoteren, het machineleesbaar maken van teksten, is een belangrijk onderdeel van het Digitale Stelsel Omgevingswet. Provincies krijgen, omdat ze geen overgangsrecht kennen voor hun Omgevingsverordening, het eerst mee te maken.

Jolanda van Gils van de provincie Gelderland laat zien hoe de provincie met annoteren omgaat en vervolgens deze geannoteerde teksten met behulp van Tercera-GO! heeft aangeboden aan de Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen (LVBB).
Lieuwe Koopmans van Tercera zal ingaan op hoe het annoteren voor de gemeente in het Omgevingsplan zal gaan werken.

Deze presentatie wordt verzorgd door:

Jolanda van Gils, Beleidsmedewerker Monitoring en Digitalisering Ruimtelijke plannnen (Provincie Gelderland)
Lieuwe Koopmans, medeopsteller van ROstandaarden en adviseur digitalisering Wro (Tercera)