Naar één gemeentelijk Omgevingsplan: tools, tips en transitie-aanpak

Naar één gemeentelijk Omgevingsplan: tools, tips en transitie-aanpak

Gemeenten staan voor de uitdaging om per 1 januari 2021 ook echt klaar te zijn voor de Omgevingswet. In ieder geval moeten vanaf die datum alle nieuwe wijzigingen in regelgeving over de fysieke leefomgeving, volgens de nieuwe standaarden kunnen worden verwerkt en worden aangeleverd aan het centrale DSO. Daarnaast hebben gemeenten tót 2029 om te komen tot één samenhangend Omgevingsplan voor de gehele fysieke leefomgeving van de gemeente.

Hoe breng je snel in beeld welke regels nu al gelden, wat is een slimme aanpak om deze regelgeving op te schonen en af te stemmen? Hoe kom je tot een gedragen Omgevingsplan dat recht doet aan de doelstellingen van de Omgevingswet én kan rekenen om maximaal draagvlak bij alle betrokken stakeholders? NedGraphics en Antea Group nemen u mee in de tooling die hier nu al voor beschikbaar is. Ook geven zij praktische tips waar u morgen al mee aan de slag kunt en schetsen zij een efficiënte transitie-aanpak richting dat éne Omgevingsplan voor uw gemeente.

NedGraphics, Antea Group en Centric vormen samen “Het Omgevingscollectief”, een samenwerkingsverband gericht op het leveren van afgestemde producten en diensten, voor een soepele invoering én uitvoering van de Omgevingswet.

Deze presentatie wordt verzorgd door:

Hennie Genee, Manager Development (NedGraphics B.V.)
Robert Forkink, Hoofdadviseur en projectmanager | Omgevingswet | Beleid & Organisatie (Antea Group B.V.)