Stand van zaken digitale aspecten in de Omgevingswet en – regelgeving

Stand van zaken digitale aspecten in de Omgevingswet en – regelgeving

Het digitaal stelsel is een van de zichtbaarste onderdelen van de digitale aspecten in de Omgevingswet en – regelgeving. In de Invoeringswet zijn enkele digitale aspecten opgenomen, maar ook in de Omgevingsregeling die eerder dit jaar ter consultatie is gegaan. Tijdens deze sessie wordt u bijgepraat over de digitale aspecten en verplichtingen die in de wet- en regelgeving is opgenomen en waar u in u met uw werk rekening mee moet gaan houden.

Deze presentatie wordt verzorgd door:
Hans Weijers, Ministerie van BZK, programmadirectie Eenvoudig Beter