Van plan tot publicatie

Van plan tot publicatie

Onder de Omgevingswet worden plannen opgesteld volgens dan gelden standaarden en bekendgemaakt en beschikbaar gesteld met behulp van de Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaarstellen (LVBB). De LVBB geeft de bekendgemaakte en beschikbaar gestelde plannen vervolgens door aan de landelijke voorziening DSO. Dit proces van plan tot publicatie wordt ondersteund door de STOP/ TPOD standaarden. Hoe ziet het proces er achter de schermen uit na het bekendmaken en beschikbaarstellen tot de onsluiting in het loket van DSO?

Deze presentatie wordt verzorgd door:
Lennert Luik, Product Owner Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaarstellen (LVBB) (Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties)