Het nieuwe digitale Omgevingsloket

Het nieuwe digitale Omgevingsloket

Dit jaar gaan we steeds meer zien van de landelijke voorziening digitaal stelsel Omgevingswet. Een van de meest zichtbare en belangrijke onderdelen voor gebruikers is het nieuwe Omgevingsloket. Verschillende functies die we nu al kennen van landelijke voorzieningen zoals het Omgevingsloket Online (OLO), AIM en Ruimtelijkeplannen.nl komen samen in dit nieuwe loket. Wat kunnen bevoegd gezagen maar ook initiatiefnemers straks verwachten? In deze sessie vertellen we u over de functionaliteiten, wat er nodig is in de voorbereiding om aan te sluiten en krijgt u een sneakpreview van dit nieuwe Omgevingsloket.

Deze presentatie wordt verzocht door:

Inge Kure – Senior Projectmanager Implementatie Digitalisering Omgevingswet (Binnenlandse Zaken)

Florien de Jong – Projectleider / AdviseurICT (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)