Vereniging Bouw- en Woningtoezicht

Vereniging Bouw- en Woningtoezicht

De Vereniging BWT Nederland.

De meest belangrijke rol van de vereniging Bouw- en Woningtoezicht is het vertegenwoordigen van haar leden bij de totstandkoming van, en het werken met en volgens de wet- en regelgeving op het gebied van het omgevingsrecht. Om dit te kunnen doen heeft de vereniging veel overleg met het ministerie van BZK en I&M. Dit gebeurd op basis van projecten en specifieke onderwerpen, maar ook structureel.

De vereniging heeft dan ook een heel belangrijke stem als het gaat om bouwregelgeving in ons land. De Vereniging BWT is hiervoor ook vertegenwoordigd in diverse commissies. Zo zitten er namens de vereniging, diverse specialisten vanuit gemeenten in NEN-normcommissies en diverse Colleges van Deskundigen. Over diverse thema’s wordt daarnaast regelmatig gesproken met andere branche- of belangenorganisaties. En dit alles met het doel een voor de eindgebruiker, de burger en het bedrijfsleven een zo goed en veilig mogelijke leefomgeving te creëren binnen wet- en regelgeving die uitvoerbaar en handhaafbaar is.

Ook organiseert de vereniging door het jaar heen verschillende kennisbijeenkomsten. Bekend zijn de regiodagen, het managementsymposium en natuurlijk het grote jaarcongres. En daarnaast laat de vereniging veel van zich horen en zien in haar eigen vakblad ‘Bouwkwaliteit in de praktijk’, en op de website.

Meer informatie over Vereniging Bouw- en Woningtoezicht is te vinden op www.BWTinfo.nl