Praktijkproeven “The story so far’

Praktijkproeven “The story so far’

In 2018 zijn veel pilots en praktijkproeven omtrent het Omgevingsdomein begeleid en gecoördineerd. Via deze workshop kijken we terug op dat jaar middels ‘lessons learned’ op verschillende omgevingswet onderdelen, zoals het omgevingsplan, omgevingsvisie maar ook de DSO komt hier aan te pas. Praktijkproeven… The story so far?

Deze presentatie wordt verzorgd door:

Truus Vernhout, Adviseur en pilotbegeleider innovaties en invoering Omgevingswet (VNG Realisatie)