Provero Congres 2020

Provero Congres 2020 gaat digitaal!

Digitale aspecten in het Omgevingsrecht staan centraal bij Provero en dat geeft ruimte aan een keur van onderwerpen tijdens het digitale Provero Congres op maandag 23 november aanstaande. Niet zo maar een online congres, maar een congresbeleving, gericht op informatieoverdracht en op netwerken. Heel trots zijn wij op het digitale congres platform dat wij tot onze beschikking hebben om een echte congresbeleving te creëren en onze leden, deelnemers, sprekers en partners de gelegenheid te bieden om niet alleen kennis op te doen, maar ook met elkaar te praten en kennis uit te wisselen.

Doel

Provero is een vakvereniging met haar wortels in het domein van de ruimtelijke ordening. Naast inhoudelijke kennis is er binnen dit domein de afgelopen jaren ervaring opgedaan met de digitale aspecten van het omgevingsrecht. Een ervaring die model staat voor het digitale stelsel van de Omgevingswet. De nieuwe Omgevingswet dwingt samenhang af tussen een groot aantal nu nog gescheiden opererende werkvelden. Om samenhang te bereiken moeten we elkaar ontmoeten, leren kennen en ervaringen uitwisselen. Provero biedt hiervoor de gelegenheid door haar congres open te stellen voor iedereen die de nieuwe wet raakt.

Het digitale Provero Congres bestaat uit een gevarieerd en inhoudelijk programma. De  workshops zijn divers van opzet en zullen zowel beginners als gevorderden aanspreken. Laat u inspireren door sprekers die -net als u- bezig zijn om zich maximaal voor te bereiden op de Omgevingswet. Zij richten zich op de thema’s wet- en regelgeving, voorbeeldinstrumenten, het Digitaal Stelsel Omgevingswet, implementatie en dienstverlening. Al met al, een congres dat u niet mag missen.

Voor wie?

Het congres is voor iedereen die interesse heeft in de ruimtelijke ordening, milieu, bouw- en woningtoezicht, informatievoorziening, leefbaarheid en in de kansen die de Omgevingswet biedt. Zeker als u werkt bij een gemeente, een provincie, het rijk, het waterschap, een regionale uitvoeringsdienst, een veiligheidsregio of een adviesbureau.

Kosten digitale Provero Congres

Deelname aan het digitale Provero Congres is gratis voor leden van Provero.

Leden van Vereniging BWT en VVM kunnen gebruik maken van het aanbod om voor € 50,00 exclusief BTW deel te nemen aan het Provero congres.

De kosten voor deelname aan het congres bedragen voor niet-leden: € 99,00 exclusief BTW.

Nog zolang tot het evenement

AANMELDEN!

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan alle voorbereidingen voor het digitale Provero Congres. Heeft u zich al aangemeld?

Ontvangst en opening

Keynote sprekers (9.30 – 11.00 uur):

Laat u bijpraten over de actuele stand van zaken met betrekking tot het DSO, implementatiebegeleiding en de werkende ketens.

  • Roland Willemsen, Lid DSO Expertteam
  • André van Nijkerken, Implementatiecoach Omgevingswet en DSO

Korte pauze | virtuele bedrijvenmarkt | netwerk carrousel (11.00 tot 11.15 uur)

Workshop ronde 1 (11.15 tot 11.45 uur) keuze uit:

Korte pauze | 1 op 1 netwerken (11.45 tot 12.00 uur)

Workshop ronde 2 (12.00 – 12.30 uur) keuze uit:

Lunch | virtuele bedrijvenmarkt | netwerken (12.30 – 13.30 uur)

Business Lounge (13.15 – 13.30 uur)

Workshop ronde 3 (13.30 – 14.30 uur) keuze uit:

Partnerprogramma (14.45 – 15.15 uur) keuze uit:

Provero biedt organisaties de mogelijkheid om zich te profileren tijdens het Provero Congres

Gezamenlijke afsluiting  (15.15 – 15.30 uur)

Aanmelden

Virtuele bedrijvenmarkt

Tijdens het digitale Provero Congres mag de bedrijvenmarkt niet ontbreken en blijft een belangrijk onderdeel van het congres.
Partners, bedrijven, verenigingen en ZZP’ers kunnen zich op de virtuele bedrijvenmarkt, Omgevingsplein, presenteren aan de deelnemers.

Deze virtuele bedrijvenmarkt is interessant voor iedereen die actief is binnen het werkveld van de fysieke leefomgeving. Provero hanteert een Partner Punten Programma dat er voor zorgt dat flexibel kan worden omgegaan met de diverse profileringsmogelijkheden.

Virtuele stand bedrijvenmarkt

Op de bedrijvenmarkt kan een organisatie zichzelf op eigen wijze presenteren. De kosten voor een virtuele standplek bedragen € 575,00 exclusief BTW.

Geïnteresseerd? Vul het Partner Punten Programma in en stuur dit naar congres@provero.nl.

De inschrijving is GEOPEND! U kunt zich vanaf NU inschrijven voor het digitale Provero Congres 2020!

Uw persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor het gevraagde contact. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.

Deelname aan het Provero Congres is gratis voor leden van Provero. Leden van BWT en VVM kunnen gebruik maken van het aanbod om voor € 50,00 exclusief BTW deel te nemen aan het Provero congres.

De kosten voor deelname aan het congres bedragen voor niet-leden: € 99,00 exclusief BTW.