Handreiking Duurzame Toegankelijkheid in de informatieketen van de Omgevingswet

Handreiking Duurzame Toegankelijkheid in de informatieketen van de Omgevingswet

Deze handreiking van VNG, IPO en UvW komt uit in 2021 en gaat u wegwijs bieden in de verplichtingen en mogelijkheden die decentrale overheden binnen het Stelsel Omgevingswet hebben, om hun informatie duurzaam te beheren. Laat u meenemen in de bevindingen die tot dusver naar boven zijn gekomen bij de totstandkoming van de handreiking. De checklist bij de handreiking gaat in op interbestuurlijke afspraken en standaarden, procesafhandeling, selectie en waardering, vindbaarheid, uitwisselbaarheid en openbaarheid, en de eisen die de DUTO-standaard stelt aan programmatuur. Kortom, kom meer te weten over de inhoud van de handreiking en de route naar duurzaam informatiebeheer.

Presentatie door:

Deze presentatie wordt verzorgd door Joost van Koutrik, coördinator archiefinspectie | provinciearchivaris | plaatsvervangend rijks- en gemeentearchivaris bij Het Utrechts Archief