Regels op de Kaart: de wegwijzer in regelgeving rondom de fysieke leefomgeving

Regels op de Kaart: de wegwijzer in regelgeving rondom de fysieke leefomgeving

Een zorgvuldige initiatiefneemster wil een aanbouw laten maken aan haar woning. Ze wil weten of dit mogelijk is en hoe groot deze aanbouw mag zijn. Een betrokken belanghebbende heeft gehoord dat er plannen zijn in zijn favoriete natuurgebied. Hij wil meer in detail weten wat die plannen inhouden en wat de status is van deze plannen. Een planmaker van een gemeente is bezig met een wijzigingsvoorstel voor een natuurgebied. Hij wil de regels uit het huidige plan zien, samen met de instructieregels zoals ze door de provincie zijn opgesteld.

Een greep uit de verschillende vragen en informatiebehoeftes die er leven op het gebied van de fysieke leefomgeving. Om antwoord te krijgen op bovenstaande vragen raadpleegt men op dit moment nog meerdere informatiebronnen en systemen, waarbij de onderlinge samenhang ontbreekt. De Omgevingswet en het Digitale Stelsel dat deze wet ondersteunt zorgt ervoor dat  voortaan slechts één loket hoeft te worden geraadpleegd: het Omgevingsloket; één centrale plek waar de bezoeker zich kan oriënteren op de regels én desgewenst een vergunning kan aanvragen. ‘Regels op de Kaart’ is een onderdeel van dit Omgevingsloket en maakt zichtbaar wat mogelijk is: door het leveren van regels op maat kan een bezoeker zien welke regels waar gelden. Wij laten u graag zien hoe u de DSO viewer kunt gebruiken om in de grote hoeveelheid regels precies die regels te vinden die u nodig heeft.

Presentatie door:

Deze presentatie wordt verzorgd door:

Cara Dekker, Product Owner Regels op de Kaart, Kadaster
Django Blok, Senior User Experience Designer, Kadaster