Annoteren moet je leren!

Annoteren moet je leren!

En één van de manieren is door het maar te gaan doen.

Door regels te annoteren worden ze vindbaar in het Omgevingsloket. In voorafgaande sessies (van Nienke Jansen; volg deze!) is ingegaan op het annoteren als tak van sport. In de workshop gaan we zelf aan de slag aan de hand van praktijkcases. Er zijn diverse typen annotaties, van activiteit tot omgevingswaarde. Wanneer, bij welk soort regel, gebruik je welke annotatie? En welke waarde krijgt die annotatie dan? Dat is niet altijd even vanzelfsprekend en er zijn meerdere mogelijkheden. Met elk z’n voor- en nadelen en consequenties voor de gebruiker van het Omgevingsloket. We verkennen de alternatieven en gaan in groepjes aan de slag met artikelen en leden uit een voorbeeld-regeling. Zelf annoteren! En daarna terugkoppelen, hoe ging het, waar was discussie over, wat was de uitkomst en waar kwamen anderen op uit? Er valt veel te leren, ook van elkaar.

Presentatie door:

Deze workshop wordt verzorgd door Arjan Kloosterboer, gegevensarchitect in het Omgevingswetteam van VNG