Werkende Ketens Omgevingswet

Werkende Ketens Omgevingswet

Hoe eet je een olifant? Nou simpel; hapje voor hapje.

De omvang, impact en samenhang maken van de invoering van de Omgevingswet een complex geheel. Er moet nog heel veel gebeuren en we hebben nog maar een jaar de tijd om te oefenen.

De maker van de praatplaat ‘Werkende Ketens’, Roland Willemsen, neemt je mee in de reizen van de initiatiefnemer, het bevoegd gezag en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Met de 4 stappen aanpak ‘werkende ketens omgevingswet’ helpen we de interbestuurlijke ketenpartners in de regio om op 1-1-2022 klaar genoeg te zijn voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

De ‘werkende ketens’ aanpak is gericht op ‘doen’, want doen is een goede manier van leren. In een vast ritme werkende onderdelen van procesketens in de regio laten zien in een simulatie, test of demo, iteratief en stap voor stap.
Zo realiseer je de basis om te kunnen oefenen met het DSO.

Daarna zal de werkende keten vanuit klantperspectief gedemonstreerd worden met de functionaliteiten die het DSO-loket biedt. Van ‘orienteren op de kaart’ tot en met het checken en indienen van een aanvraag. Ook kijken we nog even naar de achterkant, in de DSO-samenwerkfunctionaliteit, waar interbestuurlijk wordt samengewerkt aan het behandelen van aanvragen.

Presentatie door:

Deze presentatie wordt verzorgd door Roland Willemsen, lid expertteam migratie DSO