Het nieuwe vergunningplichtig en vergunningvrije bouwen onder de Omgevingswet

Het nieuwe vergunningplichtig en vergunningvrije bouwen onder de Omgevingswet

In deze sessie worden de verschillen en mogelijkheden die de gemeente heeft om zelf te regelen welke activiteiten zij vergunningplichtig, meldingsplichtig en vergunningvrij wil maken in het Omgevingsplan. Via de bruidsschat blijft dit nog beleidsneutraal, maar vanaf het moment dat de wet in werking treedt is het aan de gemeente om hier in te gaan wijzigen.

Presentatie door:

Deze presentatie wordt verzorgd door Wico Ankersmit, Directeur Vereniging BWT Nederland