Een gestroomlijnde werkingsgebieden-keten: cruciaal voor het DSO

Een gestroomlijnde werkingsgebieden-keten: cruciaal voor het DSO

De nieuwe Omgevingswet wordt digitaal ondersteund door het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). De kaart heeft hierin een cruciale plek. Werden locaties voorheen nogal eens tekstueel benoemd – “binnen een straal van 500 meter van een kerk/school” – of beschreven – meanderzone, inundatiegebied, binnenstad, bebouwde kom -, voor een goede raadpleging en dienstverlening is straks de exacte ligging (geometrie) vereist. Hiertoe worden bij overheden de kaarttermen/kernregistraties Werkingsgebied, Beperkingengebied en Locaties geïntroduceerd.

 

De exacte locatie van gebieden is – naast de gekozen activiteit – dé sleutel in het nieuwe DSO-loket voor alle burgers en initiatiefnemers die iets willen ondernemen in de fysieke leefomgeving. Het is de locatie die bepaalt welke regels en beslisbomen relevant zijn en gebruikers leiden naar een vergunningaanvraag of -melding. Vanwege deze directe impact van gebieden vraagt de Omgevingswet/DSO om een bewustere uitwerking bij het maken en het beheren van plannen. Betrouwbare en volledige registratie is daarom een must, evenals de actualiteit van gegevens: werkingsgebieden moeten immers gesynchroniseerd blijven met de continue veranderende leefomgeving.

 

Geodan, FLoLegal, MUG Ingenieursbureau en Rho adviseurs hebben samen met een aantal vooroplopende overheden tooling ontwikkeld om de samenhang van regels, beslisbomen en gebieden werkbaar en beheersbaar te maken. Een eerste Proof of Concept krijgt veel waardering bij waterschappen en gemeenten. Met onze klanten concluderen we dat ook tijdens dit en komend oefenjaar, specialistische ondersteunende tools veel toegevoegde waarde bieden. Dit consortium kan u vertellen wat er minimaal nodig is, heeft daarvoor de nodige tooling voorhanden en kan concreet ondersteuning bieden. Bent u geïnteresseerd, sluit dan aan bij deze presentatiesessie en meld u hiervoor aan.

Presentatie door:

Deze presentatie wordt verzorgd door

Victor van Katwijk, Maakt digitaal werken met de omgevingswet makkelijk(er)! bij Geodan Flo Legal

Alexander Melinga, Teammanager Geo-ICT & Geo-data bij MUG Ingenieursbureau

Fokke Plantinga, Adviseur digitalisering & geo-informatie bij Rho adviseurs voor leefruimte