Ruimtelijkeplannen.nl & het overgangsrecht onder de Omgevingswet

Ruimtelijkeplannen.nl & het overgangsrecht onder de Omgevingswet

Bij het inwerkingtreden van de Omgevingswet per 1/1/2022 treedt ook het bijbehorende overgangsrecht in werking. De op 31/12/2021 lopende planprocedures onder de Wro mogen worden afgemaakt conform het regiem van de Wro. Maar hoe werkt dat systeem-technisch dan? Waar moeten deze plannen worden aangeboden als de website van Ruimtelijkeplannen.nl wordt vervangen door de Viewer Regels op de Kaart? Ruimtelijkplannen.nl blijft het laden van plannen systeemtechnisch digitaal faciliteren, conform het overgangsrecht van de Omgevingswet. Wat dit precies voor u betekent en hoe dat werkt? Kom bij ons langs en stel uw vragen!

Presentatie door:

Deze presentatie wordt verzorgd door

Hanneke Vreman, Product- en Dienstmanager LV Ruimtelijkeplannen.nl bij Kadaster

Jasper Roes, Product- en Dienstmanager Omgevingswet Beheer bij Kadaster