De echte schat van de bruidsschat

De echte schat van de bruidsschat

Met de Omgevingswet komt een set huidige rijksregels niet langer terug op rijksniveau. Het gaat om bijvoorbeeld regels over bouwen zoals de vergunningplicht voor de ruimtelijke bouwregels of over de aansluitplicht van gebouwen op nutsvoorzieningen of regels over bouwen op verontreinigde bodem. Maar ook milieuregels voor supermarkten en horeca en regels over geluid en geur. Gemeenten kunnen straks zelf aan de slag met deze regels.
Om te zorgen voor een goede overgang worden de vervallen rijksregels bij inwerkingtreding toegevoegd aan het tijdelijk deel van het omgevingsplan.

In deze sessie vertellen we u meer over de inhoud van de bruidsschat, en praktische tips om aan de slag te gaan met de bruidsschat.

Presentatie door:

Deze presentatie wordt verzorgd door Nicole Fikke, programmamanager directie Eenvoudig Beter Omgevingswet, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.