Provero Bijeenkomst – Wat te doen met huidige bestemmingsplannen in het kader van de Omgevingswet?

Provero Bijeenkomst “Wat te doen met huidige bestemmingsplannen in het kader van de Omgevingswet?”

Deze bijeenkomst vindt plaats op 19 september a.s. en is gericht op de wijze waarop men inhoudelijk en technisch voorbereidingen kan treffen om een toekomstbestendig plan te maken, in de aanloop naar de Omgevingswet.

Doel

Op dit moment is de Wro van kracht met de digitaliseringsverplichting: toepassen van de RO Standaarden 2012 om plannen, visies en besluiten (hierna: ruimtelijke plannen) beschikbaar te stellen en raadpleegbaar te maken via de landelijke voorziening Ruimtelijkeplannen.nl. Dit blijft zo totdat de Omgevingswet in werking treedt. En afhankelijk van het overgangsrecht ook nog enige tijd onder de nieuwe wet. Met behulp van de RO Standaarden en Ruimtelijkeplannen.nl is het voor bronhouders mogelijk zich voor te bereiden op de Omgevingswet. Tijdens deze dagbijeenkomst informeren wij u graag over deze mogelijkheden die niet alleen technisch, maar ook juridisch en beleidsmatig zijn. De dag geeft u goede input en houvast voor de implementatie van de Omgevingswet binnen uw organisatie.

Voor wie?

Deze bijeenkomst is voor iedereen die zich op basis van nu reeds beschikbare middelen optimaal wil voorbereiden op de Omgevingswet.

Kosten deelname Provero bijeenkomst

Deelname aan Provero bijeenkomsten is gratis voor leden van Provero. Leden van BWT, DataLand, GeoBusiness Nederland, Netwerk Jong Leefomgeving, Stadswerk, VIAG en VVM kunnen gebruik maken van het aanbod om voor € 50,00 exclusief BTW deel te nemen aan de bijeenkomst.

De kosten voor deelname aan de bijeenkomst bedragen voor niet-leden: € 75,00 exclusief BTW.

Bezoek deze bijeenkomst op 19 september a.s. in de ReeHorst

Programma

Op dinsdag 19 september a.s. vindt de Provero bijeenkomst “Wat te doen met huidige bestemmingsplannen in het kader van de Omgevingswet” plaats in de ReeHorst in Ede. Meer informatie over het programma vindt u hier.

Ontvangst en opening

 • 09.30 – 10.00 uur: Ontvangst
 • 10.00 – 12.00 uur: Plenaire bijeenkomst

Tijdens de plenaire bijeenkomst zullen maar liefst 4 sprekers het podium betreden. Zij informeren u over:

 • nut en wenselijkheid om nu reeds acties te ondernemen ten aanzien van de huidige planvoorraad in relatie tot de Omgevingswet c.q. het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO);
 • de planvoorraad in het algemeen en de wijze waarop deze door bronhouders beschikbaar is gesteld;
 • het overgangsrecht;
 • de transitie van Ruimtelijkeplannen.nl en de rol van het Informatiehuis Ruimte.

Lunchpauze (12.00 tot 13.00 uur)

Workshop ronde 1 (13.00 tot 13.45 uur)

 • Irina Entrop (Geonovum en gemeente Eindhoven) vertelt waar u op moet letten wanneer u uw planvoorraad onder de loep neemt en wat u kunt doen om zich optimaal voor te bereiden op de Omgevingswet. Lees meer…
 • Merijn Kerlen (Kadaster) informeert u over het te ontwikkelen kwaliteitsdashboard bij het Kadaster als hulpmiddel om, samen met de bronhouder, de planvoorraad te optimaliseren. . Lees meer…

Mogelijkheid tot wisselen zaal (13.45 tot 14.00 uur)

Workshop ronde 2 (14.00 – 14.45 uur)

 • Gijs Koedam (Geonovum en gemeente Arnhem) informeert u over de mogelijkheden van geconsolideerde bestemmingsplannen richting de Omgevingswet. Lees meer…
 • Casper Cuppen (Viewpoint) laat de mogelijkheden van een Omgevingsvoorbereidingsplan (OVP) zien. Lees meer…

 Mogelijkheid tot wisselen zaal (14.45 tot 15.00 uur)

Workshop ronde 3 (15.00 – 15.45 uur)

 • Joske Poelstra (Rho) zal samen met een gemeente aangeven wat men kan doen wanneer een bestemmingsplan geactualiseerd moet worden. Samenvatting volgt.
 • Roeland Mathijsen (BRO) zal aan de hand van een aantal voorbeelden (van gemeenten die er al mee bezig zijn) aangeven hoe u vanaf nu naar de inwerkingtreding van de Omgevingswet toe en de jaren daarna kan werken naar toekomstbestendige omgevingsplannen.

Napraten met hapje en drankje (15.45 – 16.45 uur)

Locatie

Deze Provero bijeenkomst wordt gehouden in:

De ReeHorst
Bennekomseweg 24
6717 LM  Ede

Voor een routebeschrijving per auto of openbaar vervoer, klik hier.

Inschrijven

U kunt zich vanaf 27 juni 2017 inschrijven voor de bijeenkomst “Wat te doen met huidige bestemmingsplannen in het kader van de Omgevingswet” Een week voor de bijeenkomst ontvangt u een mailtje met de laatste details.

Voor nadere informatie over deze bijeenkomst, mail Provero.

Uw persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor het gevraagde contact. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.