Optimaliseren planvoorraad m.b.v. kwaliteitsdashboard

Optimaliseren planvoorraad m.b.v. kwaliteitsdashboard

Bij inwerking treden van de Omgevingswet zal de planvoorraad van Ruimtelijkeplannen.nl, gedurende ten minste de overgangsperiode van – zoals het er nu naar uitziet – 10 jaar, gepubliceerd worden in het nieuwe Digitaal Stelsel Omgevingswet. Indirect zijn bronhouders (gemeenten, provincies en Rijk) dus al jaren bezig met de voorbereiding op deze nieuwe wet.

Om de huidige planvoorraad op een gebruiksvriendelijke en correcte wijze te kunnen tonen via het Informatiehuis Ruimte in het DSO is het belangrijk om grip te krijgen op de datakwaliteit van de huidige planvoorraad van Ruimtelijkeplannen. Om die reden wordt een kwaliteitsdashboard ontwikkeld. Door inzicht te geven in de datakwaliteit kunnen bronhouders zien of hun planvoorraad bijdraagt – of juist niet – aan een soepele overgang naar het nieuwe stelsel en bijbehorende werkwijze van de Omgevingswet.

Het dashboard kan u als gebruiker of als bronhouder inzicht geven in nauwkeurigheid, compleetheid, consistentie en gebruiksvriendelijkheid van de aangeleverde en gepubliceerde planinformatie. Ook kunt u deze informatie vergelijken met die van andere bronhouders. Voor de BAG heeft Kadaster al veel ervaring opgedaan met een kwaliteitsdashboard. Deze kennis en ervaring wil zij graag inzetten voor Ruimtelijkeplannen.nl. Wij nemen u graag mee in onze brainstorm van ideeën en voorbeelden en wellicht kunt u ook nog een bijdrage leveren!

Presentatie door:

Deze presentatie wordt verzorgd door Merijn Kerlen. Hij is werkzaam bij het Kadaster als adviseur en productowner Ruimtelijkeplannen.nl.