Omgevingsvoorbereidingsplan

Omgevingsvoorbereidingsplan

In de huidige situatie is het mogelijk dat er op één locatie meerdere bestemmingsplannen in combinatie met herzieningen, wijzigingsplannen, uitwerkingsplannen en parapluplannen van kracht zijn. Het Omgevingsvoorbereidingsplan (OVP) geeft inzicht in de actueel geldende situatie van een locatie door één informatie-laag aan te bieden. De gebruiker hoeft op deze manier slechts één instrument te raadplegen om de hoogte te zijn van de actuele situatie.

Het OVP biedt de mogelijkheid om een nog vollediger en breder beeld aan te bieden aan de gebruiker door andere beleidslagen toe te voegen die verder gaan dan het bestemmingsplan en in het uiteindelijke omgevingsplan opgenomen moeten worden. Door deze zaken nu al uit te zoeken (en samen te werken met andere afdelingen hierin), te digitaliseren en op te nemen in het Omgevingsvoorbereidingsplan heeft de gemeente een voorsprong en zorgt voor een soepele overgang naar het nieuwe stelsel. Casper Cuppen toont de te nemen stappen.

Presentatie door:

Deze presentatie wordt verzorgd door Casper Cuppen. Hij is als adviseur digitale Omgevingswet werkzaam bij Viewpoint.

Casper Cuppen