Geconsolideerde bestemmingsplannen richting Omgevingswet

Geconsolideerde bestemmingsplannen richting Omgevingswet

Bestemmingsplannen kunnen op onderdelen herzien en/of uitgewerkt worden. Hierdoor ontstaat een onoverzichtelijk geheel van regelingen die binnen en buiten de organisatie lastig raadpleegbaar zijn.

Veel mooier is het samenvoegen van de verschillende regelingen tot een nieuw geheel; de geconsolideerde versie. Maar dat is ingewikkeld, tijdrovend en levert op Ruimtelijkeplannen.nl een versie op die niet rechtsgeldig is.

Toch zijn er meer dan voldoende redenen om die inspanning aan te gaan. Consolideren levert in één laag het vigerend beleid op die locatie. Door de geconsolideerde versie als nieuw plan vast te laten stellen is een actueel plan beschikbaar dat wel rechtsgeldig is. Meteen een goede gelegenheid om de laatste IMRO-versie toe te passen, en over te stappen op objectgerichte planteksten. En dit nieuwe plan gaat gelden als (begin van) het Omgevingsplan onder de Omgevingswet. Nog belangrijker is dat consolideren de ervaring en manier van denken levert die straks nodig is bij het maken en beheren van het Omgevingsplan. Laat u informeren over de mogelijkheden.

Presentatie door:

Deze presentatie wordt verzorgd door Gijs Koedam. Hij is werkzaam als adviseur bij Geonovum en de gemeente Arnhem.

Gijs Koedam, Geonovum en gemeente Arnhem