Provero Congres 2023

Provero Congres 2023

Op donderdag 1 juni a.s. organiseert Provero haar jaarlijkse congres in de Reehorst in Ede! Het programma sluit aan bij de vele vragen die er leven in het werkveld. Kortom een dag die je niet mag missen, noteer deze datum alvast in de agenda! Nieuw dit jaar is de samenwerking met Vereniging Bouw- & Woningtoezicht Nederland (BWT). ……..

Doel

Het Provero Congres bestaat uit een gevarieerd en inhoudelijk programma dat divers van opzet is en zullen zowel beginners als gevorderden aanspreken.

Laat je inspireren door sprekers die -net als jij- bezig zijn om zich maximaal voor te bereiden op de Omgevingswet. Zij richten zich op de thema’s wet- en regelgeving, voorbeeldinstrumenten, het Digitaal Stelsel Omgevingswet, implementatie en dienstverlening. Al met al, een congres dat je niet mag missen.

Voor wie?

Deze bijeenkomst is voor iedereen die op dit moment bezig is met de implementatie van de Omgevingswet: bestuurders, raadsleden, beleidsmakers, planjuristen en projectleiders Omgevingswet.

Kosten Provero Congres

Deelname aan het Provero Congres is gratis voor leden van Provero. Leden van BWT, Netwerk Jong Leefomgeving en VVM kunnen gebruik maken van het aanbod om voor € 99,00 exclusief BTW deel te nemen aan de Provero themabijeenkomst.

De kosten voor deelname aan het Provero Congres bedragen voor niet-leden: € 207,25 exclusief BTW.

Nog zolang tot het evenement

Programma Provero Congres 2023

We begroeten je graag vanaf 8.30 uur, het congres start om 9.00 uur en duurt tot 17.00 uur.

Algemene Ledenvergadering (ALV) 09.00 – 09.30 uur

De Algemene Ledenvergadering (ALV) van Provero vindt éénmaal per verenigingsjaar plaats. Alle leden zijn van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn tijdens deze vergadering. Tijdens de ALV wordt het gevoerde en het te voeren beleid besproken en wordt de leden gevraagd om het bestuur decharge te verlenen over het verenigingsjaar 2022. Raadpleeg hier de vergaderstukken!

Plenaire Opening (9.30 – 10.30 uur)

Hennie Genee, ad-interim voorzitter, opent de plenaire sessie waarna hij het stokje overdraagt aan Wiebe Wakker.

Wiebe Wakker, avonturier en ontdekkingsreiziger trapt de dag af en inspireert met een prachtig verslag van zijn reis naar de andere kant van de wereld zonder geld en in een elektrische auto. Hij laat ons zien hoe hij tijdens deze reis van maar liefst 1.119 dagen door 33 landen en 95.000 kilometer omgaat met veranderingen en onzekerheid, het hoofd biedt aan crisissen en tegenslagen en het voor elkaar krijgt om zijn doelen te bereiken.

Inhoudelijke sessie, ronde 1: 10.50 – 11.50 uur

Kies voor een van deze inhoudelijke sessies

Strategie wijzigingsbesluit en buitenplanse omgevingsplanactiviteit - Annette Zebel-Vaudo, Legal Manager (Rho Adviseurs)

In deze sessie wordt ingegaan op de wijze waarop activiteiten in strijd met het omgevingsplan mogelijk kunnen worden gemaakt. Dat doen we samen op basis van de actuele stand van zaken van wet- en regelgeving. Het voorbereiden van een strategie voor het maken van keuzes vormt de rode draad in deze sessie.

De strategische keuzes geven antwoord op de volgende vragen:

  • wat moet in alle gevallen aan voorbereiding worden verricht;
  • wanneer kan een buitenplanse omgevingsplanactiviteit worden gebruikt;
  • wanneer wordt een wijzigingsbesluit gebruikt;
  • wat zijn de strategische verschillen voor de korte termijn en de lange termijn;
  • hoe werkt publiceren en bekendmaken met STOP-TPOD;
  • hoe werkt publiceren en bekendmaken met TAM-IMRO?

GEO informatie in het omgevingsplan (BASIS) - Martijn Snel, Projectleider Omgevingswet, DSO Expert en Geo-ICT consultant, Fast-Fox

Met het omgevingsplan verandert er nogal wat als het gaat over de geometrische informatie. We gaan werken met werkingsgebieden voor de regelgeving in het plan. Gemeenten hebben over het algemeen grote hoeveelheden digitale geografische informatie, denk aan de basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) of grootschalige topografie (BGT). Ook de afdeling die het beheer van de openbare ruimte verzorgt, heeft veel materiaal al liggen. Wat kun je straks met deze gegevens?  Kan je er wat mee met het omgevingsplan en zo ja, hoe dan? En wat moet je zelf nog doen? In deze sessie nemen we een aantal geometrische gegevens sets door die nuttig kunnen zijn bij het maken van het omgevingsplan en proberen we zoveel mogelijk praktische tips te geven om van start te gaan om dit te gaan gebruiken bij het omgevingsplan.

GEO informatie in het omgevingsplan (GEVORDERD) - Fokke Plantinga, Adviseur digitalisering & geo-informatie (Rho Adviseurs)

Jarenlang werken wij met bestemmingsplannen waarbij vanuit de digitale plankaart relaties worden gelegd met het bijbehorende artikel in de regels en waarbij ook het kleurtje van wat je ziet nog enige betekenis heeft. Per 1 januari 2024 springen we in het diepe en krijgen we te maken met juridische regels waaraan één of meerdere locaties (Geo) worden gekoppeld om een werkingsgebied te vormen van de betreffende regel. Binnen de bevoegd gezagen is de uitdaging niet alleen hoe te komen tot een goed leesbaar en toepasbaar Omgevingsplan. Maar ook de invloed van de Geo op de leesbaarheid en toegankelijkheid. Wat is het juiste moment om de Geo erbij te betrekken en hoe beheren we al die geo-data. In deze sessie neemt Fokke Plantinga je mee in de keuzes die voor liggen en hoe er momenteel in diverse praktijksituaties mee om wordt gegaan. Tegelijk is hij ook erg nieuwsgierig waar jij tegen aan loopt en hoopt hier tijdens deze sessie ook wat handvatten voor te kunnen geven.

Samenwerken aan omgevingsplan, toepasbare regels en vergunningverlening: alles hangt met elkaar samen - Janneke Veeneman, Procesleider Digitaal stelsel Omgevingswet en dienstverlening en Suzanne Hendriks, Projectleider Omgevingsplan(Gemeente Deventer)

Kunnen we eigenlijk nog wel uit de voeten met de huidige organisatiestructuur, waarbij plan en VTH gescheiden werelden zijn? Welke nieuwe rollen worden voorzien (regelanalist, regelbeheerder, planregisseur)? Wat betekent het annoteren van het omgevingsplan voor het maken van toepasbare regels? En welke invloed heeft het maken van toepasbare regels voor het vergunningenproces? Gaat de inhoud van bestaande functies veranderen, zoals de rol van de tekenaar? Hoe gaat de samenwerking met bureaus eruitzien? Met welke veranderingen krijgen vergunningverleners te maken bij het toetsen van aanvragen aan het omgevingsplan? Gemeente Deventer is een van de gemeenten die heeft meegedaan met het Indringend Keten Testen. Er is gestart met het testen van de losse onderdelen: het maken en publiceren van het omgevingsplan, de VTH-keten en het maken en publiceren van toepasbare regels. Geleidelijk aan zijn steeds meer onderdelen in samenhang getest. Dit bleek niet alleen nuttig om de werking van het DSO te beproeven, maar gaf de gemeente ook veel inzicht in de onderlinge samenwerking en de veranderingen hierin.  In deze sessie worden de ervaringen gedeeld die de gemeente Deventer heeft opgedaan en de keuzes die gemaakt moeten worden. 

Afstemming tussen rijk en bestuurlijke partners onder de Omgevingswet - Alexander Hermanns (VO Rijk), Kitty van de Wall (RWS) en Jos Dolstra (VVM-VO Rijk)

Binnen het stelsel van de Omgevingswet liggen de taken en bevoegdheden zoveel mogelijk op het laagste bestuursniveau (Decentraal, tenzij). Naast gemeenten en waterschappen hebben ook provincies en het Rijk taken en bevoegdheden binnen het omgevingsrecht, soms naast elkaar en soms overlappend. Dat vraagt om een goede samenwerking!

Het is dus zaak om elkaar te vinden en dat blijkt best lastig.

In deze sessie nemen we je mee in de praktijk aan de hand van voorbeelden. En we lichten toe hoe je als gemeente kunt weten met welke rijkspartijen je moet samenwerken en hoe we met elkaar in contact kunnen komen.

Stand van zaken en werking viewers binnen het Omgevingsloket - Jeroen Barendregt, Functional Lead, Product Owner (Kadaster)

Jeroen Barendregt is Product Owner van de viewers van het DSO & Kaartmotor en presenteert de laatste stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling en positionering van de viewers Regels op de Kaart (VRK) en Document op de Kaart (VDK). Onderdeel van de presentatie is een demo waarin ook zichtbaar wordt op welke wijze annotaties (bijvoorbeeld activiteiten) op de kaart gevisualiseerd worden voor de gebruikers van de viewer.

Deze sessie sluit aan op de sessies van Rick Bleeker over ‘Stand van zaken en werking van de vergunningcheck en het aanvragen binnen het omgevingsloket’ in de tweede ronde alsmede op de sessie van Imke Hornix over ‘Annoteren van wet naar loket’ in de derde ronde.

Partnerprogramma : 11.55 – 12.25 uur

Kies voor een van onderstaande sessies.

Voordelen van de consoliditatiefunctionaliteit: de nieuwe werkwijze in de praktijk – Enzo Kruger en Lodewijk Vos, Consultants Ruimte en Omgeving (Cadac Group – NedOmgeving)

Met het werken aan het omgevingsplan springt één verandering naar voren:

Het werken binnen één plan! En daarmee is de consolidatiefunctionaliteit een noodzakelijkheid. Het voordeel: Met de functionaliteit, plannen samen te kunnen voegen, worden parallelle omgevingsplanwijzigingen mogelijk zonder impact op het ‘moeder-omgevingsplan’. Losstaande projecten van uw omgevingsplan kunnen zo doorlopend worden gewijzigd en gedurende het traject worden gespiegeld aan de juridische werkelijkheid.

Interesse hoe de nieuwe werkwijze in de praktijk eruitziet? Wij, Enzo Kruger en Lodewijk Vos, demonstreren deze functionele werkwijze van het consolideren van meerdere wijzigingsbesluiten graag aan de hand van een voorbeeld in NedOmgeving.

Locatiebeheer. Hoofdzaak of kopzorg? - Rene Kleij en Gerard de Waard (Visma Roxit)

Het is zover: op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking! Terwijl iedereen nog druk is met de voorbereiding hierop kijkt Visma Roxit ook verder. In de wetenschap dat nog veel functionaliteit zal doorontwikkelen, richten wij ons nu op de bijhouding van geometrieën van omgevingsdocumenten. Het beheer van deze geometrieën is complexer dan initieel voorzien. CAD-systemen blijven een prominente rol houden. Hoe stroomlijn je het werkproces tussen Rx.Base als bron en het CAD-systeem als tekenapplicatie? Tijdens deze sessie op het Provero Congres laten wij u zien hoe Rx.Base u hiermee helpt.

Op 1 januari gaat het dan eindelijk echt gebeuren. De Omgevingswet treedt in werking, maar hoe dan? - Jorrit Janzen, Adviseur Omgevingswet (xxllnc Omgeving - Tercera)

Op 1 januari gaat het dan eindelijk echt gebeuren. De Omgevingswet treedt in werking. De theorie is in kannen en kruiken, maar hoe gaat de hele flow nou in de praktijk? Hoe maak je een wijzigingsbesluit? Hoe werk je met TAM-IMRO? Hoe annoteer je? Hoe controleer je? En hoe publiceer je? En hoe maak je toepasbare regels? Wij laten dit in een korte demo zien hoe het werkt in Tercera-GO! en de Berkeley Modeler.

Op naar de Omgevingswet: to do lijst - Suzanne van der Beele, jurist en senior vakredacteur Schulinck Omgevingsrecht (Wolters Kluwer)

De Omgevingswet komt er (nu dan echt) aan. Of je nu bij de gemeente werkt als planoloog, stedenbouwkundige, beleidsmedewerker, projectleider, planjurist, vergunningverlener, toezichthouder, handhaver of ICT-specialist: je gaat het merken. Alle opgaves en projecten lopen daarnaast gewoon door.

Dus is de vraag bij veel gemeenteambtenaren: wat moet ik nu doen? Wat moet eerst, wat kan straks, wie heb ik nodig? Suzanne van der Beele, jurist en vakredacteur omgevingsrecht bij Schulinck, loopt enkele punten op de enorme ‘to do lijst’ voor de implementatie van de Omgevingswet met je door en probeert samen met jou deze vragen te beantwoorden.

Op weg naar 1 januari - Ruud Louwes, Adviseur voor Leefruimte (Rho Adviseurs)

Lunch: 12.25 – 13.15 uur

Tijd voor pauze, voor een goed gesprek met een van de andere deelnemers, of een bezoek aan een van de partners op het Omgevingsplein.

Inhoudelijke sessies, ronde 2: 13.15 – 14.15 uur

Kies voor een van deze inhoudelijke sessies

Stavaza DSO - Arie Duindam, Lead Productmanager Digitaal Stelsel Omgevingswet (Kadaster)

Arie Duindam neemt je in de breedte mee in de stand van zaken van het DSO-LV. Hij schetst de roadmap naar inwerkingtreding, de voorgenomen ICT ontwikkelingen voor de komende tijd, inzicht in de inrichting van het beheer en de globale toekomstvisie.

Stand van zaken en werking van de vergunningcheck en het aanvragen binnen het Omgevingsloket - Rick Bleeker, Senior product owner Gebruikerstoepassingen Digitaal Stelsel Omgevingswet (RWS)

Rick Bleeker is werkzaam bij Rijkswaterstaat en verantwoordelijk voor de gebruikerstoepassingen.

Bij de gebruikerstoepassingen Vergunningcheck, Aanvragen en Maatregelen op Maat staat de gebruiksvriendelijkheid voorop. Hoe begrijpelijk de systemen zijn is in belangrijke mate ook afhankelijk van de toepasbare regels. Deze zijn ook met elkaar verbonden: hoe omgevingsdocumenten worden geannoteerd heeft een directe connectie met de checker en de aanvragen van vergunningen en daarmee de toepasbare regels.

In deze sessie licht Rick Bleeker de ontwerpkeuzen in de gebruikerstoepassingen toe aan de hand van concrete voorbeelden met de werkende software en content die is aangeleverd door verschillende overheidslagen.

Deze sessie sluit aan op de sessie van Imke Hornix ‘Annoteren van wet naar loket’ waarbij ingegaan wordt op de essentie van het annoteren van het omgevingsplan en de doorwerking in het loket in ronde 3 en de sessie van Jeroen Barendregt over ‘Stand van zaken werking viewers in het omgevingsloket’ in ronde 1.

Omgevingsplan, eerst de basis op orde (INHOUDELIJK) - Saskia Maessen, Bestuursadviseur & Klaas van Haaften, Projectmanager Omgevingswet (Gemeente Arnhem)

Bij de gemeente Arnhem denken we dat je alleen maar het omgevingsplan kan opbouwen en wijzigen door eerst de basis op orde te stellen. Dit doen we door nu al gebruik te maken van de mogelijkheden van een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. Met dit instrument kunnen we onze bestaande bestemmingsplannen omzetten in een structuur die we makkelijk kunnen invoegen in het omgevingsplan. Daarmee kunnen we na inwerkingtreding van de Omgevingswet voor 90% van de stad de ruimtelijke regels gelijk omzetten naar het nieuwe deel van het omgevingsplan. Dit omgevingsplan bevat bovendien reserveringen voor de nog op te nemen nieuwe regels. Vervolgens kunnen we op basis van een milieukwaliteitsplan, waarin het milieubeleid van Arnhem staat, per thema het omgevingsplan gaan aanvullen met milieuregels ter vervanging van de bruidsschat. Voor het mogelijk maken van nieuwe ontwikkelingen hebben we het Arnhemse handboek opgesteld. Het handboek bevat een toelichting op de opbouw van het omgevingsplan en de werkafspraken. Het handboek is noodzakelijk voor het vasthouden van de systematiek en het kunnen uitbesteden aan een planbureau. Het Arnhemse Handboek bevat ook de regelbibliotheek.

Wijzigen omgevingsplan: techniek, proces en regie (TECHNISCH) - Nienke Jansen Senior adviseur digitale kerninstrumenten Omgevingswet (Geonovum)

Tijdens deze sessie gaan we in op het proces van het wijzigen van het omgevingsplan. We benaderen dat proces vooral vanuit de techniek. We gaan in op de producten en gegevens die je tijdens de verschillende fasen van de procedure moet aanleveren. Hoe ziet het wijzigingsbesluit er uit? Welke wijzigingsmethoden zijn er? Wat zien college en raad en waar zien ze dat? Wat zie je in het DSO van besluit en procedure? Er zullen geregeld meerdere wijzigingen van het omgevingsplan tegelijkertijd plaatsvinden. We constateren dat er regie nodig is om die gelijktijdige wijzigingen in goede banen te leiden en gaan in op wat die regierol zoal inhoudt.

Hoe werk je samen aan één omgevingsplan? - Remco Koenders, Informatie analist (Roxit)

Als gemeente weet je één ding zeker: je hebt maar één omgevingsplan. Om te weten hoe je daar aan (samen)werkt, is het belangrijk eerst te weten wie er bij dat ene omgevingsplan betrokken zijn (en waarom). In deze workshop maken we aan de hand van een case van een uitbestedende gemeente letterlijk inzichtelijk wie er samen (moeten) werken aan een wijziging van dat ene omgevingsplan. En ontdekken we welke aspecten meespelen om deze samenwerking succesvol te maken. Let op! Deze workshop vereist actieve deelname!

Inpassen van buitenplanse omgevingsplanactiviteiten - Sandra Anzion, Anzion juridisch advies, Wico Ankersmit, directeur Vereniging BWT en Maaike Winkel, RO-adviseur miraf

Het omgevingsplan wordt straks niet meer integraal herzien zoals in het verleden het bestemmingsplan. Om het omgevingsplan actueel te houden, is voorzien in een inpassingsplicht voor alle buitenplanse omgevingsplanactiviteiten. Maar wanneer pas je in? Doe je dit na gereedkomen van het project of pas na vijf jaar? Hoe werkt dit en welke procedure moet worden gevolgd om in te passen? Aangezien er onder de Omgevingswet naar verwachting heel veel BOPA’s worden verleend, vraagt dit wel specifieke aandacht. Dit zal ook in het DSO goed moeten worden georganiseerd.

Inhoudelijke sessies, ronde 3: 14.45 – 15.45 uur

Kies voor een van deze inhoudelijke sessies

Annoteren: Van wet naar loket - Imke Hornix, Implementatie Adviseur - Toepasbare Regels expert (Min. BZK)

Imke Hornix is werkzaam bij Programma Aan de Slag (BZK) en Expert Toepasbare Regels. Ze neemt jullie mee in de keten ‘van wet naar loket’ en laat zien aan de hand van de Bruidsschat van de gemeente hoe een Omgevingsplan geannoteerd is met locaties en activiteiten.

Door kenmerken mee te geven aan activiteiten wordt er een link gemaakt met de toepasbare regels. Deze zijn terug te vinden in het loket zowel als check als de indieningsvereisten.. Wat betekent dat ten aanzien van de opzet van je Omgevingsplan? Hoe ga je om met de bouwactiviteiten die in de Bruidsschat zitten? Hoe zorg je ervoor dat het plan wat je gaat schrijven aansluit bij de dienstverlening die in de bruidsschat geborgd is? Kortom Imke neemt je mee naar in de zoektocht voor het annoteren van het omgevingsplan in relatie tot toepasbare regels die ook in het loket te vinden zijn.

Het Omgevingsloket bestaat uit meerdere ingangen om informatie te kunnen vinden rondom de Omgevingswet. De viewer en de vergunningchecker spelen een grote rol bij de werkzaamheden voor ons vakgebied. In aanvulling op deze sessie wordt er in de sessie ‘Stand van zaken vergunningcheck en het aanvragen binnen het omgevingsloket’ van Rick Bleeker en de sessie ‘Stand van zaken werking viewers in het omgevingsloket’ (ronde 2) van Jeroen Barendrecht dieper ingegaan op de gevolgen van het annoteren van het omgevingsplan (ronde 1)

Meervoudig bronhouderschap: ook voorbereidingsbesluit, reactieve interventie en projectbesluit wijzigen het omgevingsplan. - Nienke Jansen Senior adviseur digitale kerninstrumenten Omgevingswet (Geonovum)

Het omgevingsplan wordt gewijzigd met wijzigingsbesluiten, maar ook door voorbereidingsbesluit, reactieve interventie en projectbesluit. Een deel van die besluiten stelt de gemeente zelf vast, een ander deel stellen provincie, Rijk en waterschap vast. Dat wordt meervoudig bronhouderschap genoemd: er zijn meerdere bronhouders die hetzelfde omgevingsdocument kunnen wijzigen. Om te voorkomen dat meerdere bronhouders in dezelfde bestandenset moeten werken wordt het  meervoudig bronhouderschap technisch opgelost met het tijdelijk regelingdeel. Voorbereidingsbesluit, reactieve interventie en projectbesluit voegen een tijdelijk regelingdeel toe aan het omgevingsplan. De geconsolideerde regeling van het omgevingsplan bestaat daardoor uit de hoofdregeling, waarin de reguliere omgevingsplanregels van de gemeente staan, en alle tijdelijk regelingdelen die daarbij horen.

In deze workshop laten we zien hoe het tijdelijk regelingdeel werkt en wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen tijdelijk regelingdelen vanuit voorbereidingsbesluit, reactieve interventie en projectbesluit. We doen dat vooral aan de hand van voorbeelden. Ook gaan we in op het annoteren van tijdelijk regelingdelen met activiteiten. Is het wenselijk om dat te doen? En zo ja, hoe pas je dan die activiteiten in in de functionele structuur van de Registratie Toepasbare Regels? Wie maakt dan de toepasbare regels? Hoe werkt het dan bij de vergunningcheck?

Het tijdelijk regelingdeel wordt ook gebruikt bij het voorbereidingsbesluit van de gemeente zelf, dat het eigen omgevingsplan wijzigt met voorbeschermingsregels, en het voorbereidingsbesluit van de provincie dat de eigen omgevingsverordening wijzigt met voorbeschermingsregels.

De onhoudbaarheid van het huidige legesstelsel onder de Omgevingswet, maar wat zijn de alternatieven? - Jaco van Giezen, Partner, Senior Adviseur en Rodney Blok, Adviseur (SENZE)

Ja mits, vergunningvrij als dit kan, vergunningplicht als dat moet. Meer meldingsplicht en informatieplicht dan vergunningplicht. Veel meer bouwtechnisch vergunningvrij of meldingsplichtig, geen vergunningplicht meer voor brandveilig gebruik en Bouw- en sloopveiligheid gaat uit de vergunning en wordt een informatieplicht. Zo maar een paar effecten van de Omgevingswet. Maar hoe kunnen wij de kosten voor het uitvoeren van alle werkzaamheden nog blijven dekken, als alleen voor een vergunning leges mogen worden geheven. In deze workshop wordt ingegaan op de onhoudbaarheid van het huidige legesstelsel, en gaan we samen met u onderzoeken welke alternatieve mogelijkheden er zijn om de VTH-taken te financieren.

Laatste stand van zaken Wkb en het ontwikkelen van een landelijke bindende database met breed geaccepteerde producten en materialen die als gelijkwaardigheid gelden - Hajé van Egmond (Min. BZK Bouwkwaliteit & Bouwregelgeving)

Een workshop met het laatste nieuws over de Wkb, met daarin aandacht voor de deelleveringen, kleine afwijkingen die een verklaring in de weg staan, en over gelijkwaardigheden. In veel bouwprojecten worden innovaties, nieuwe producten en nog niet aan de prestatie-eisen te toetsen materialen toegepast. Zijn dit gelijkwaardigheden waardoor ze buiten de Wkb vallen of kan er voor breed geaccepteerde producten en materialen een database worden ontwikkeld waar zowel bevoegd gezag als kwaliteitsborgers gebruik van kunnen maken? Hajé van Egmond van het ministerie van BZK neemt u mee in deze actualiteiten en dit idee om te komen tot deze database.

Gezamenlijke afsluiting (15.45 – 16.00 uur)

Met een korte terugblik op de dag en dank voor jouw aanwezigheid sluiten wij het Provero Congres af.

Borrel & napraten (16.00 – 17.00 uur)

Samen proosten op een succesvol congres onder het genot van live muziek.

Ik ben erbij, ik meld me aan

Bedrijvenmarkt

Tijdens het Provero Congres mag de bedrijvenmarkt niet ontbreken en blijft een belangrijk onderdeel van het congres.
Partners, bedrijven en verenigingen kunnen zich op de bedrijvenmarkt, Omgevingsplein, presenteren aan de deelnemers.

Deze bedrijvenmarkt is interessant voor iedereen die actief is binnen het werkveld van de fysieke leefomgeving. Provero hanteert een Partner Punten Programma dat er voor zorgt dat flexibel kan worden omgegaan met de diverse profileringsmogelijkheden.

Geïnteresseerd? Stuur dan een mail naar congres@provero.nl.

Je kunt je via onderstaand formulier inschrijven voor het Provero Congres.

Provero Congres 2023 Inschrijfformulier
Inschrijfformulier
Uw persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor het gevraagde contact. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.

Tijdens het Provero Congres organiseert de DSO-LV de tweede hackathon DSO-LV API’s in samenhang.

Deze dag is bestemd voor het ontwikkelen van innovatieve oplossingen. Voor meer informatie en aanmelden, klik hier.