Online Themabijeenkomst Voorjaar 2024

Online Themabijeenkomst “Plan publiceren en dan?”

Op donderdag 28 maart a.s. organiseert Provero een online themabijeenkomst met het thema “Plan publiceren en dan?”. Nu inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari jl. heeft plaatsgevonden, richt de themabijeenkomst zich op de viewer Regels op de Kaart en op digitale archivering. Want, hoe ziet een plan eruit in de viewer? En, als het plan gepubliceerd is, hoe pak je dan de digitale archivering aan? Vragen die nu leven en waarvoor wij een aantal specialisten bereid hebben gevonden om hier meer over te laten zien/vertellen.

Doel

Tijdens deze online themabijeenkomst toont Jeroen Barendregt (Kadaster) hoe de Viewer Regels op de Kaart werkt, waar wat te vinden is en waar op korte termijn nog aan gewerkt wordt. Vervolgens vertelt Joost van Koutrik namens de Regiosamenwerking Omgevingswet Utrecht over de afspraken die binnen de intentieovereenkomst “Informatiehuishouding en archief” zijn gemaakt, waarna Kriste Homan (RUD Utrecht) vertelt over de wijze waarop het “dossier afspraken en procedures” is geactualiseerd naar de Handreiking duurzame toegankelijkheid en de afspraken van de Regiosamenwerking.

Voor wie?

Deze bijeenkomst is voor iedereen die op dit moment werkt aan digitale ruimtelijke plannen en interesse heeft in digitale ruimtelijke ordening, milieu, bouw- en woningtoezicht, informatievoorziening, leefbaarheid en in de kansen die de Omgevingswet biedt.

Kosten Provero Themabijeenkomst

Deelname aan deze online themabijeenkomst is gratis voor leden van Provero. Leden van BWT en VVM kunnen gebruik maken van het aanbod om voor € 35,00 exclusief BTW deel te nemen aan de Provero themabijeenkomst. De kosten voor deelname aan de themabijeenkomst bedragen voor niet-leden: € 50,00 exclusief BTW.

Programma

Het programma voor de online themabijeenkomst kent grofweg de volgende onderdelen:

13.30 – 13.35 uur:   Opening en toelichting op het programma door Provero

13.35 – 14.35 uur:   Presentatie Viewer Regels op de Kaart

14.35 – 14.45 uur:   Mogelijkheid tot het stellen van vragen

14.45 – 14.55 uur:    Korte pauze

14.55 – 15.55 uur:    Presentatie Digitale archivering

15.55 – 16.00 uur:   Mogelijkheid tot het stellen van vragen en afsluiting

Locatie

Provero kiest ervoor om voor de themabijeenkomsten laagdrempelig aan te bieden voor alle Provero leden en gezien de beperkte tijdsduur daarom online te laten plaatsvinden.

Uw persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor het gevraagde contact. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.