Digitale archivering

Digitale archivering

We hebben ons er jaren hard op voorbereid, maar na de inwerkingtreding van de Omgevingswet komen we natuurlijk nog genoeg losse eindjes tegen. Hebben we bijvoorbeeld digitale archivering goed geregeld? Daar moeten we nog op checken! Maar daar hadden we toch wat voor? Dat klopt: vanaf het congres van 2020 heeft Provero ook een paar keer aandacht besteed aan de Handreiking duurzame toegankelijkheid.

Mooi om te weten wat je moet doen, maar hoe pak je dit nou aan? Want je hebt ook de informatie van je ketenpartners nodig. Daar heeft de Regiosamenwerking Omgevingswet Utrecht al werk van gemaakt: binnen hun intentieovereenkomst is ‘Informatiehuishouding en archief’ een van de hoofdonderwerpen waarover ze afspraken hebben gemaakt. Joost van Koutrik licht toe welke afspraken dat zijn en welke relatie ze hebben met de Handreiking. De Regiosamenwerking heeft ook alles wat je hiervoor kunt gebruiken beschikbaar gesteld. Dan heb je afspraken gemaakt, maar nu nog de praktijk. De RUD Utrecht had al een ‘dossier afspraken en procedures’ met haar ketenpartners voor informatiehuishouding en archivering. Die dossiers hebben ze geactualiseerd naar de Handreiking en de afspraken van de Regiosamenwerking. De RUD komt vertellen hoe ze dit hebben aangepakt en hoe ze hier in 2024 met hun ketenpartners op gaan checken

Presentatie door: