220602 – Congres 2022 – tijdvak 2 Procedure van het wijzigen van het omgevingsplan