220602 – Congres 2022 – tijdvak 3 Nee tenzij het iets verder op wel mag