220602 – Congres 2022 – tijdvak 2 Interbestuurlijke toepasbare regels