220602 – Congres 2022 – tijdvak 3 Het gebruik van geometrieën voor locaties in omgevingsdocumenten