220602 – Congres 2022 – tijdvak 3 Goed voorbereid op het omgevingsplan