220602 – Congres 2022 – tijdvak 1 Geconsolideerde staalkaarten ontwerpkeuzes