210527 – Congres 2021 – tijdvak 1 Toepasbare Regels