210527 – Congres 2021 – tijdvak 3 Regels op de kaart