210527 – Congres 2021 – tijdvak 1 Goed voorbereid op het omgevingsplan