210527 – Congres 2021 – tijdvak 1 De bouwactiviteit in het omgevingsplan