170919 – Wat kun je met de huidige planvoorraad ter voorbereiding op de Omgevingswet