Wijzigen Omgevingsplan of verstrekken BOPA

Wijzigen Omgevingsplan of verstrekken BOPA

Hoe maak je nieuwe initiatieven ruimtelijk mogelijk direct na inwerkingtreding van de Omgevingswet? Daarvoor zijn twee mogelijkheden: het wijzigen van het omgevingsplan of het verlenen van een BOPA (een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit in afwijking van het tijdelijke omgevingsplan). Maar wanneer kies je voor welk instrument, wat zijn de voor- en nadelen en hoe pak je het aan? Jasmijn van Tilburg geeft een toelichting op:

  • de juridische eisen, verschillen en (on)mogelijkheden;
  • de digitale vormgeving van beide typen ruimtelijk besluiten;
  • welke stappen moet je doorlopen.

Presentatie door:

Deze presentatie wordt verzorgd door Jasmijn van Tilburg, senior adviseur omgevingsrecht & ruimtelijke ordening bij BRO.

Jasmijn van Tilburg